Novinky

IT AKADÉMIA aj pre ZAMESTNANÝCH prostredníctvom ÚPSVaR ZADARMO

Projekt vzdelávania a rekvalifikácie "Zručnosti pre trh práce" s podporou ÚPSVaR aj pre zamestnaných  sa spustil 08.04.2024.

Využi túto možnosť a prihlás sa už teraz na IT Akadémiu, ktorá začína 07.09.2024.

Projekt IT akadémia pre ZAMESTNANÝCH vznikol ako myšlienka, ktorá má pomôcť začínajúcim IT-čkárom s prípravou a kvalifikáciou v oblasti informačných a digitálnych technológii. Tento projekt sa stal akousi hnacou silou pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje profesijne zameranie a naštartovať svoju kariéru v IT.

Univerzitné Centrum Košice ponúka akreditované vzdelávanie CCNA 200-301.

Pre koho je kurz určený?

 • Si zamestnaný/á v oblasti v ktorej nevidíš svoju budúcnosť?
 • Si ohrozený/á zánikom, prípadne stratou zamestnania?
 • Chýbajú ti dostatočné zručnosti, aby si sa mohol/la posunúť vo svojej kariére?
 • Si rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke a uvažuješ nad rekvalifikáciou?

Ak si si na tieto otázky odpovedal ÁNO, máme pre teba riešenie!

Kurz CISCO sieťové technológie EXTERNOU formou odštartuje

07.09.2024

UCK

Čo získaš kurzom Cisco sieťové technológie?

 • Potrebnú kvalifikáciu v oblasti Cisco sieťových technológií, ktorá je potrebná pre uplatnenie sa v IT sektore, ktorú si zamestnávatelia vyžadujú.
 • IT spoločnosti pracujú prevažne s Cisco zariadeniami, preto certifikácia od spoločnosti Cisco je vítaná a je prvým kľúčovým krokom k získaniu zamestnania v danej oblasti.
 • Uplatnenie nielen vo veľkých medzinárodných IT spoločnostiach, ale aj ako administrátor počítačových sietí v malých firmách, základných a stredných školách.
 • Dĺžka kurzu je 8 týždňov, výučba prebieha 2 až 3 dni počas pracovného týždňa od 16:00 do 20:00 hod. a v sobotu od 08:00 - 16:00 hod., ONLINE prostredníctvom digitálnej platformy pod vedením certifikovaného lektora. Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania ZoZ je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začatím vzdelávania
 • Okrem teoretického vzdelávania absolvuješ veľké množstvo praktických cvičení, ktoré ťa dostatočne pripravia na prácu v IT spoločnostiach.

 

Prečo sa rozhodnúť pre CISCO vzdelávanie v UCK?

Využi projekt pre zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR

Kurz Cisco sieťové technológie s využitím projektu ÚPSVaR sa začína 07.09.2024

Aké sú podmienky projektu?

Krok č. 1

Zaevidovanie sa do evidencie záujemcov o zamestnanie

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania, rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent externej formy vzdelávania,...

Ako mám postupovať ak chcem byť zaradený do evidencie záujemcov o zamestnanie?

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

Vyplň formulár, ktorý nájdeš v tomto linku v spodnej časti, zaeviduj sa do evidencie záujemcov o zamestnanie, využi možnosť vzdelávania a napreduj vo svojom pracovnom živote:

Tlačivo: Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania [DOCX]

Informácie k národnému projektu Zručnosti pre trh práce:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/urady-prace-socialnych-veci-rodiny-podporia-rozvoj-zrucnosti.html

Krok č. 2

Po zaevidovaní sa do evidencie záujemcov o zamestnanie vyplň elektronickú prihlášku na IT Akadémiu alebo nás kontaktuj prostredníctvom tlačidla „Ďalšie informácie“.

Po prijatí prihlášky alebo žiadosti o ďalšie informácie ťa budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu.

Podmienky a kvalifikačné predpoklady účastníka

 • ukončené stredoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania (výučný list, maturita),
 • vek od 18 rokov, osoba spôsobilá na právne úkony (uzatvorenie zmluvy o štúdiu),
 • základná počítačová gramotnosť,
 • záujem nadobúdať nové poznatky a rozvíjať sa v technickom smere,
 • všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácií vo svete digitálnych a informačných technológií,
 • pracovať s rozhraním digitálnej platformy komunikačných prostriedkov (aplikácia ZOOM),
 • flexibilne reagovať na zadané úlohy,
 • schopnosť pracovať v tíme a napĺňať ciele štúdia.

Pracovné pozície, ktoré môžeš obsadiť získaním certifikácie od spoločnosti CISCO

 • Junior Network Administrator 
 • Správca pre systémy 
 • Networking Support Specialist L2/L3
 • Sieťový špecialista LAN / WAN 
 • Sieťový a systémový administrátor

Ďalšie možnosti financovania vzdelávania Cisco sieťové technológie CCNA 200-301

V prípade, ak ti ÚPSVaR zamietne tvoju podanú žiadosť o financovanie vzdelávania, máš možnosť absolvovať vzdelávanie ako samoplatca. Vzdelávanie je možné uhrádzať aj na splátky a to od 162,00 EUR/mesačne

 

IT spoločnosti ponúkajú pracovné pozície s nadštandardným platovým ohodnotením

Využi túto možnosť, certifikuj sa na CCNA a zmeň svoju KARIÉRU.

IT spoločnosti potrebujú posily do svojich tímov.

 

Ide o príležitosť, ktorej by sa mal chytiť každý ambiciózny človek, ktorý nechce byť len jedným z mnohých, ktorí čakajú na svoju šancu!

Späť