Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Univerzitného centra Košice. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Univerzitné centrum Košice zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Univerzitné centrum Košice si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Univerzitného centra Košice alebo tretích strán zmluvne viazaných s Univerzitným centrom Košice. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Univerzitného centra Košice.

Všetky osobné údaje získava Univerzitné centrum Košice od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.