Cenník

Cenník kurzov CCNA

(5 stretnutí po 8 hodín - spolu 40 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 650 EUR*
CCNA2 Modul: Dynamické smerovanie 650 EUR*
CCNA3 Modul: Základné a pokročilejšie metódy prepínania 750 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie a bezpečnosť sietí 750 EUR*

(10 stretnutí po 8 hodín - spolu 80 hodín výučby)

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 1200 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 1400 EUR*

(20 stretnutí po 8 hodín - spolu 160 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia 2400 EUR*

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko
* Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA

(9 stretnutí po 8 hodín výučby – spolu 72 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 700 EUR*
CCNA2 Modul: Dynamické smerovanie 700 EUR*
CCNA3 Modul: Základné a pokročilejšie metódy prepínania 800 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie a bezpečnosť sietí 800 EUR*

(18 stretnutí po 8 hodín výučby – spolu 144 hodín výučby)

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 1300 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 1500 EUR*

(36 stretnutí po 8 hodín výučby – spolu 288 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia (CCNA1-4) 2600 EUR*

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko
* Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.
* Cena platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA: 3524/2022/4/1

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA
(prostredníctvom projektov ÚPSVaR a prostredníctvom projektu finančnej istoty)

(9 stretnutí po 10 hodín (45 min./hod.) - spolu 90 hodín výučby) od 08:00 – 16:00 hod.

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 486 EUR*
CCNA2 Modul: Dynamické smerovanie 486 EUR*
CCNA3 Modul: Základné a pokročilejšie metódy prepínania 486 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie a bezpečnosť sietí 486 EUR*

(18 stretnutí po 10 hodín (45 min./hod.) - spolu 180 hodín výučby) od 08:00 – 16:00 hod.

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 972 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 972 EUR*

(36 stretnutí po 10 hodín (45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby) od 08:00 – 16:00 hod.

Modul CCNA Kompozícia (CCNA1-4) 1944 EUR*

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko
* Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.
* Cena platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA: 3524/2022/4/1

Cenník 2-ročného externého CISCO štúdia

(72 stretnutí po 5 hodín (45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby) od 16:00 – 20:00 hod.

Cenník 2-ročného externého CISCO štúdia (24*100 EUR po dobu 24 mesiacov) 2400 EUR

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko

Cenník 2-ročného externého LINUX štúdia

(72 stretnutí po 5 hodín (45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby) od 16:00 – 20:00 hod.

Cenník 2-ročného externého LINUX štúdia (24*100 EUR po dobu 24 mesiacov) 2400 EUR

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam