Cenník

Cenník kurzov CCNA

(5 stretnutí po 8 hodín - spolu 40 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 650 EUR*
CCNA2 Modul: Základy smerovania a prepínania 650 EUR*
CCNA3 Modul: Škálovanie sietí 750 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie sietí 750 EUR*

(10 stretnutí po 8 hodín - spolu 80 hodín výučby)

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 1200 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 1400 EUR*

(20 stretnutí po 8 hodín - spolu 160 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia 2400 EUR*

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko
* Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA

(9 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 90 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 700 EUR*
CCNA2 Modul: Základy smerovania a prepínania 700 EUR*
CCNA3 Modul: Škálovanie sietí 800 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie sietí 800 EUR*

(18 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 180 hodín výučby)

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 1300 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 1500 EUR*

(36 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia (CCNA1-4) 2600 EUR*

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko
* Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.
*Cena platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA: 3524/2022/4/1

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA
(prostredníctvom projektov ÚPSVaR a prostredníctvom projektu finančnej istoty)

(9 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 90 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 486 EUR*
CCNA2 Modul: Základy smerovania a prepínania 486 EUR*
CCNA3 Modul: Škálovanie sietí 486 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie sietí 486 EUR*

(18 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 180 hodín výučby)

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 972 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 972 EUR*

(36 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia (CCNA1-4) 1944 EUR*

* Cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
* Cena priemyselnej certifikačnej skúšky sa určuje osobitne sumou stanovenou PEARSON VUE Authorised Test Centre pre krajinu Slovensko
* Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.
*Cena platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA: 3524/2022/4/1

Cenník 2-ročného externého CISCO štúdia

(72 stretnutí po 5x (45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby)

Cenník 2-ročného externého CISCO štúdia (24*100 EUR po dobu 24 mesiacov) 2400 EUR

Cenník 2-ročného externého LINUX štúdia

(72 stretnutí po 5x (45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby)

Cenník 2-ročného externého LINUX štúdia (24*100 EUR po dobu 24 mesiacov) 2400 EUR

KOMPAS