Pearson VUE

Pearson VUE - testovanie v rámci certifikačných programov

Univerzitné Centrum Košice je držiteľom osvedčenia Pearson VUE Authorised Test Center.

Pearson VUE Authorised Test Center je celosvetová sieť testovacích centier, na pôde ktorých sa zabezpečuje nezávislé testovanie v rámci certifikačných programov renomovaných spoločností pôsobiacich po celom svete.

V spolupráci s platformou Pearson VUE, ktorá je na trhu od roku 1994, ponúkame skúšky v oblasti IT, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či účtovníctva.

 

Kto môže absolvovať testovanie v testovacom stredisku Pearson VUE?

 • Testovanie je prístupné pre širokú verejnosť.
 • Účastník by mal spĺňať kvalifikačné predpoklady pre daný typ skúšky.
 • Účastník musí mať vytvorený účet prostredníctvom portálu Pearson VUE.
 • Účastník musí mať platnú registráciu na konkrétny typ skúšky.

 

Kedy prebieha testovanie?

Testovanie prebieha v dňoch:

Streda: od 08:00 – 14:00 hod.

Štvrtok: od 08:00 – 14:00 hod.

Piatok: od 08:00 - 14:00 hod.

 

Akú skúšku môžem absolvovať v testovacom stredisku Pearson VUE?

Prehľad všetkých certifikačných skúšok a ich poskytovateľov nájdete na tomto odkaze:

https://home.pearsonvue.com/Test-takers/A-to-Z-program-list/View-all.aspx

Prehľad cien certifikačných skúšok ponúkaných prostredníctvom Pearson VUE - Purchase vouchers

 https://home.pearsonvue.com/Test-centers/Voucher-store.aspx

 

Ako prebieha testovanie?

 • Na testovanie sa dostavte 20 minút pred jeho zahájením.
 • Pred zahájením testovania overíme Vašu identitu predložením dvoch dokladov, kde na jednom musí byť Vaša fotografia a podpis (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, ....) na druhom dokumente stačí Váš podpis.
 • Vyplníte dokumenty Candidate Rules Agreement a Log Sheet.
 • Elektronicky sa podpíšete a potom Vás odfotografujeme.
 • Všetky osobné veci (telefón, hodinky, ...) si odložíte do skrinky. Počas skúšky nie je prípustné mať pri sebe osobné a elektronické veci.
 • Pred spustením skúšky dostanete stierateľnú tabuľku a fixu.
 • Počas testovania je prítomný administrátor, ktorý zabezpečuje transparentnosť skúšky.
 • Po ukončení testovania odovzdáte stierateľnú tabuľku a podpíšte sa na Log Sheet. Ak sponzor danej skúšky umožňuje vytlačenie výsledku priamo v testovacom centre, výsledok Vám vytlačíme a odovzdáme.

 

Prečo sa testovať v našom testovacom stredisku Pearson VUE?

 • Sme jedným z mála autorizovaných testovacích stredísk na východnom a strednom Slovensku.
 • Bezbariérový prístup.
 • Bezplatné parkovanie pred budovou.
 • Testovanie maximálne 6 kandidátov v jednom čase.
 • Príjemné moderné prostredie.

 

Ďalšie informácie

 • Účastník pri výkone testovania nesmie opustiť testovacie stredisko, v opačnom prípade dochádza k ukončeniu testovania.
 • Ak naše testovacie stredisko neponúka výkon Vami zvolenej skúšky, máte možnosť vykonať skúšku online.
 • Platnosť zakúpenej skúšky je vo väčšine prípadov 365 dní/1rok, počas ktorých je možné sa na skúšku prihlásiť.
 • Účastník sa môže 24 hod. pred skúškou odhlásiť poprípade preložiť si skúšku na iný termín.
 • Účastník by sa mal do testovacieho strediska dostaviť 20 minút pred začatím testovania a to z dôvodu overenia totožnosti a podpisu potrebnej dokumentácie pred zahájením samotnej skúšky.
 • Účastník má k dispozícií slúchadlá na potlačenie okolitých ruchov, ktoré mu zabezpečia pokojný a nerušený priebeh skúšky.

 

Postup registrácie na testovanie

 • Navštívte webovú stránku https://home.pearsonvue.com
 • Otvorí sa hlavná stránka Pearson VUE. Do vyhľadávania "Type the name or acronym of your testing organization", zadajte názov spoločnosti u ktorej sa prajete registrovať na skúšku (napríklad Cisco, Microsoft, Juniper...).
 • Otvorí sa stránka podstránka spoločnosti. Ďalší opis postupu je prispôsobený pre prihlásenie sa na skúšku CCNA od spoločnosti Cisco Systems. Kroky však budú veľmi podobné.
 • Kliknite na tlačidlo Login a prihláste sa s údajmi, ktoré ste použili pri registrácii do portálu Cisco systems (pokiaľ účet nemáte vytvorený, kliknite na Sign up).
 • Po vytvorení konta/prihlásení sa objaví hlavná stránka – Dashboard.
 • Z ponuky na ľavej strane si vyberte Schedule a potom Schedule an Exam.
 • Z ponuky si vyberte skúšku, ktorú chcete vykonať (CCNA skúška je hneď na začiatku zoznamu v skupine Associate). Kliknite na Schedule.
 • Keď si prajete vykonať skúšku v testovacom centre, kliknite na možnosť At a test center. Kliknite na tlačidlo Next.
 • Vyberte si jazyk, v ktorom si prajete skúšku absolvovať. Kliknite na tlačidlo Next.
 • Potvrďte súhlas s dohodou "Cisco Certification Confidentiality Agreement" kliknutím na Yes. Kliknite na tlačidlo Next.
 • Potvrďte súhlas s dodatočnými usmerneniami kliknutím na tlačidlo Agree.
 • Vyberte si testovacie stredisko. Kliknite na tlačidlo Next.
 • V kalendári si vyberte voľný termín a hodinu. Kliknite na Book Appointment.
 • Zobrazí sa objednávka, skontrolujte ju. Pokračujte kliknutím na Proceed to Checkout.
 • Vyberte si spôsob platby. Ak máte k dispozícii platný voucher, pridáte ho kliknutím na Add Voucher or Promo Code. Po zadaní kupónu kliknite na Apply. Kliknite na tlačidlo Next.
 • Skompletizujte objednávku.
 • Po úspešnom absolvovaní priemyselnej certifikačnej skúšky si vyžiadate certifikát z portálu www.certmetrics.com (prihlasovacie údaje sú totožné s Vašim Cisco účtom). Prihlásiť sa tiež môžete aj cez https://home.pearsonvue.com/cisco.
 • Certifikát v elektronickej podobe vo formáte PDF si stiahnete v záložke Certifications.
 • Certifikát vo fyzickej podobe si môžete vyžiadať v záložke Certificates & Plaques, kde následne kliknete na tlačidlo Claim & Purchase (Certificates & Plaques) a vyplníte všetky potrebné informácie, ktoré sa vyžadujú pre doručenie certifikátu.
 • V prípade potreby riešenia problémov kontaktujte podporu Pearson VUE https://home.pearsonvue.com/brightest/contact.