Certifikácia

Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) certifikácia je veľmi dôležitým faktorom pri vzdelávaní v oblasti sieťových technológií. Určuje stupeň vedomostí a zručností dosiahnutých absolvovaním príslušného kurzu ICND1, ICND2, CCNA Composite.

Na konci každého kurzu sa absolvent zúčastní príslušnej certifikačnej skúšky, po ktorej mu bude vystavený medzinárodne uznávaný certifikát CCNA v prípade jej úspešného zvládnutia. Po úspešnom zvládnutí všetkých modulov sa môže absolvent pokúsiť o záverečnú certifikáciu CCNA.

Uplatnenie CCNA certifikácie má široký záber v oblasti IT a sieťových technológií. Držiteľ priemyselnej certifikácie CCNA má možnosť získať zamestnanie v IT spoločnostiach po celom svete.

certifikácia

 

Prečítajte si viac