O nás

UCKNaše vzdelávacie centrum UCK (Univerzitné Centrum Košice) vzniklo za účelom vzdelávania a kvalifikácie ľudí, ktorí pracujú alebo chcú pracovať v IT sektore. IT Networking Academy program je kľúčom k zvládnutiu vedomostí z oblasti sieťových technológií.

Základnou podmienkou pre prácu v tomto odvetví je úspešné zvládnutie vzdelávania rozdelené do štyroch vedomostných stupňov CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4  a následne ich certifikácia. Univerzitné centrum Košice Vám takúto možnosť ponúka.

Vzdelávania v oblasti sieťových technológií sa môžu zúčastniť nezamestnaní, zamestnaní, študenti vysokých škôl aj firmy, keďže kurzy ponúkame pre širokú verejnosť. Každý dosiahnutý stupeň zvyšuje kvalifikáciu pre prácu so sieťovými technológiami.

 

UCK

Technické vybavenie akadémie

UCK
  • 36x CISCO router 2800 series
  • 18x CISCO switch 2950 series
  • 4x CISCO switch 3550 series
  • 14x CISCO switch 3750 series
  • 8x CISCO 7940G series VoIP
  • 36x Network Cable Tester
  • 36x PC - Intel 2,7 GHz, 500 GB disk, 4 GB RAM, LAN Audio VGA, 22'' FULL HD monitor
  • 36x Krimpovacie kliešte, CNS Krone
  • 2x Multimediálny projektor BENQ
  • 2x Multifunkčná tlačiareň EPSON
UCK

Čo je to CCNA a načo slúži

CCNA Routing and Switching vzdelávací program je určený pre ľudí, ktorí hľadajú prácu v priemysle informačných a komunikačných technológií, alebo dúfajú, že splnia predpoklady pre vykonávanie špecializovaných zručností IKT. CCNA Routing and Switching poskytuje rozsiahle pokrytie tém sietí od základov až po pokročilé aplikácie a služby s dostatkom príležitostí ako získať praktické skúsenosti a rozvíjať odborné skúsenosti. V každom kurze sa študenti učia technologické koncepty s podporou interaktívnych zariadení s aplikáciou do praxe svojich vedomostí prostredníctvom série simulovaných činností, ktoré podporujú vzdelávanie.

CCNA (Cisco Certified Network Associate) je certifikácia od spoločnosti Cisco. CCNA je stupeň vedomostí dosiahnutých v oblasti sieťových technológií. Certifikácia CCNA overuje schopnosť inštalovať, konfigurovať, prevádzkovať a riešiť problémy stredne veľkých sietí, vrátane implementácie a overenia pripojenia k vzdialeným miestam v sieti WAN.

Po získaní certifikátu CCNA sa môžete uplatniť ako sieťový špecialista vo firmách, ktoré sa zaoberajú sieťovými technológiami.

Čo je cieľom programu IT Sieťovej Akadémie

Cieľom Sieťového akademického programu je snaha prispieť k rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým, že sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie a umožní sa poskytovanie medzinárodne kompatibilných a uznávaných vzdelávacích programov. Veľký význam však má aj to, že získajú prístup k špičkových komunikačným technológiám. Sieťový akademický program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania vedúceho k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov.

Súčasný vybudovaný systém umožňuje pripraviť ročne viac ako 150 sieťových odborníkov na úrovni CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch. Slovenská republika patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovni.