Novinky

Prečo sa rozhodnúť pre CISCO vzdelávanie v UCK

Prečo sa rozhodnúť pre vzdelávanie Cisco sieťové technológie v Univerzitnom Centre Košice?

Univerzitné Centrum Košice (UCK) Vám ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti Cisco sieťových technológií.

Univerzitné centrum Košice okrem absolvovania akreditovaného vzdelávania Cisco sieťové technológie CCNA ponúka ako benefit:

Prípravu na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA (súčasť komplexného vzdelávania CCNA)

+ Prípravu na štúdium profesionálov CCNP (súčasť komplexného vzdelávania CCNA)

+ Možnosť bezplatne absolvovať Cisco networking academy program

+ Možnosť získať pri úspešnom absolvovaní osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

+ Možnosť získať pri úspešnom absolvovaní medzinárodné certifikáty od spoločnosti Cisco.

+ Po úspešnom absolvovaní možnosť získať zľavu vo výške 50% na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA.

+ Možnosť absolvovať priemyselnú certifikačnú skúšku v našom testovacom stredisku Pearson VUE, ktoré sa nachádza v priestoroch Univerzitného Centra Košice. Viac informácií k testovaniu v testovacom stredisku Pearson VUE nájdete tu:

 

Príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku

Hlavný rozdiel oproti iným vzdelávacím inštitúciám tvorí obsahová naplň a BENEFITY Cisco štúdia.

Hlavnú časť vzdelávania tvoria nosné témy jednotlivých sieťových protokolov, ku ktorým sa implementuje ako benefit rozsah tém, ktorý slúži ako príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA. V podstate ide o komplexné vzdelávanie Cisco sieťové technológie v Univerzitnom Centre Košice pod vedením certifikovaného lektora, ktoré študenta pripraví na úspešné zvládnutie tejto skúšky.

 

Príprava na vzdelávanie profesionálov CCNP

Vzdelávanie Cisco sieťové technológie v Univerzitnom centre Košice ponúka študentom, ako jeden z ďalších benefitov prípravu na vzdelávanie profesionálov CCNP. Obsahová naplň vzdelávania CCNA je pripravená spôsobom, ktorý zahŕňa rozšírený výklad jednotlivých tém nad rámec CCNA. Súčasť vzdelávania tvoria prvky, ktoré sú základným pilierom pre úvod do sveta profesionálov CCNP. Tieto prvky tvoria akýsi most medzi vzdelávaním CCNA a CCNP bez ktorého sa stáva pokračovanie na profesionálny level oveľa náročnejším.

 

Študent sa od začiatku vzdelávacieho procesu učí a nadobúda teoretické vedomosti, ktoré následne aplikuje do praxe.

V UCK ponúkame našim študentov:

+ interaktívny výučbový systém dostupný 24/7

+ neobmedzený prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7

+ knižné tituly v elektronickej podobe

+ množstvo praktických ONLINE cvičení na zariadeniach od spoločnosti Cisco, ktoré využíva mnoho medzinárodných IT spoločností po celom svete.

+ množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti Cisco sieťových technológií

+ bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania

+ možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania

+ priebežné teoretické a praktické testovanie na overenie získaných vedomostí po absolvovaní každého modulu

 

Interaktívny výučbový systém dostupný 24/7

Jedná sa výučbový systém, ktorý ocení každý účastník vzdelávania.

Vzdelávanie prebieha pod vedením certifikovaného lektora, ktorý počas jednotlivých stretnutí detailne odprezentuje danú problematiku. Študent na začiatku vzdelávania získa prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe vo forme videoprezentácií a prezentácií vo formáte PDF, ktoré má dostupné 24/7. Študent môže kedykoľvek počas vzdelávania požiadať lektora o konzultáciu buď priamou otázkou, alebo formou chatu, keďže vyučovací proces prebieha online formou pomocou elektronickej platformy. Využívanie pomôcok a interaktívnych cvičení je pre študenta výhodou, ktorá mu pomáha napredovať naprieč vzdelávacím procesom.

Praktické cvičenia prebiehajú v reálnom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu na konkrétne Cisco zariadenia (pomocou nainštalovaného softvéru vo vašom PC, ktorý je k dispozícií ako súčasť študijných materiálov). Študent pri ich vypracovaní vidí svoje priebežné a celkové hodnotenie. Má k dispozícii aj sprievodcu zadaním. Sprievodca študenta naučí ako si osvojiť získané teoretické vedomosti. Aplikácia do praxe je intenzívnejšia, pretože ju študent môže využiť aj mimo vyučovania a to neobmedzene počas celej doby vzdelávania. Po absolvovaní danej kapitoly má študent k dispozícii online test, ktorý preverí jeho úroveň zvládnutia danej témy. Hodnotenie je dispozícii hneď po vypracovaní testu.

Teoretické testy a praktické cvičenia je možné opakovať a tak si zdokonaliť svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti. Následne po zvládnutí okruhu jednotlivých tém študent absolvuje priebežné teoretické a praktické testovanie za daný modul. Študent pri priebežnom teoretickom testovaní absolvuje test za daný modul (vo forme otázka a výber správnej odpovede z uvedených možností), ktorého výsledok je okamžite k dispozícií.

Priebežné praktické testovanie pozostáva z hodnotenia konfigurácie laboratórneho cvičenia jednotlivých Cisco zariadení, kedy študent vidí priebežný percentuálny výsledok počas vypracovania zadania. Študent má možnosť absolvovať priebežné teoretické a praktické testovanie opakovane a to celkovo v troch pokusoch. Úspešnosť celkového priebežného teoretického a praktického testovania je v priemere 80%.

Vzdelávanie v UCK interaktívnym výučbovým systémom 24/7 ponúka pre študenta fenomenálny zážitok.

Späť