Novinky

Zmena Cisco vzdelávania a jeho certifikácii

Každý záujemca o CCNA certifikáciu si môže vybrať technologickú oblasť, v ktorej sa plánuje vyškoliť (napríklad Routing and Switching, Security, Wireless, Data Center a pod.).

Po novom sa všetky špecializácie zlúčia do jednej skúšky – CCNA: Implementing and Administering Cisco Networking Technologies. Skúška bude niesť číslo 200 – 301. Skúška pokrýva široký okruh oblastí od základov sieťovania, bezpečnosti až po automatizáciu a programovanie v počítačových sieťach.

Táto zmena nadobudne platnosť 24.2.2020 (23.2.2020 je posledný deň testovania).

Pre súčasných držiteľov CCNA certifikácie sa nič nemení. Po 24.2.2020 vám ostane pôvodná certifikácia, plus získate novú CCNA a taktiež aj training badge v oblasti, v ktorej ste certifikáciu absolvovali. Platí to pre všetky certifikácie CCNA. Povedzme, že som si spravil certifikáciu v CCNA Security vo februári tohto roku. Po februári 2020 mi bude naďalej platiť CCNA Security, stanem sa držiteľom novej CCNA certifikácie a zároveň získam training badge (odznak) pre zodpovedajúcu oblasť, t. j. Security. Certifikát expiruje po troch rokoch od zloženia skúšky, teda vo februári 2022.

Všetci absolventi ICND1 certifikácie majú čas dokončiť si ICND2 do februára budúceho roku. Po 24.2.2020 bude dostupná už len nová CCNA skúška.

Stiahnuť video


Porovnanie zmien v starom a novom Cisco vzdelávaní a jeho certifikácií

Cisco počas svojej konferencie Cisco Live 2019 prinieslo oznámenie týkajúce sa zmien vo svojom systéme certifikácii. Na tejto udalosti sa zúčastnili odborníci z celého sveta. Každoročné podujatie so zákazníkmi a partnermi sa konalo v meste San Diego v Kalifornii a upútala pozornosť každého nadšenca v oblasti informačných a sieťových technológií.

Cisco tak reaguje na neustály vývoj na poli s technologickými inováciami. Cisco Certified Networking Associate t. j. certifikácia CCNA prešla zmenou. Zmenami prešli aj certifikácie CCNP a CCIE. Do portfólia bol tiež zaradený nový smer orientovaný na softvérové inžinierstvo – certifikácia DevNet.

UCK

Aktuálna verzia certifikácie Cisco Associate s oblasťami, v ktorých sa je možné certifikovať


Aktuálny postup skúšky CCNA

UCK

 

Každý, kto chce získať certifikáciu CCNA R&S má na výber cestu, ktorou sa vydá. Môže absolvovať jednu skúšku CCNA 200 – 125, čím sa po jej absolvovaní stáva držiteľom titulu CCNA. Skúška pokrýva rozsah tematických celkov od CCNA1 až po CCNA4. Alternatívou je si CCNA rozdeliť do dvoch skúšok. Prvá, ICND1 (100 – 105) zodpovedá rozsahu CCNA1 a CCNA2. Kto úspešne zloží skúšku ICND1, získa certifikáciu CCENT. ICND1 slúži ako kvalifikácia ku druhej skúške – ICND2 (200 – 105).  Po dokončení ICND2 absolvent automaticky získava certifikáciu CCNA. Treba dodať, že držiteľ certifikácie CCENT má čas si dokončiť celé CCNA do konca februára budúceho roku (posledný deň testovania je 23.2.2020). Po tomto dátume bude k dispozícií už len nová verzia CCNA.


Recertifikačná politika

Jednou z podmienok na predĺženie prípadne obnovenie certifikácie bolo potrebné:

 • úspešne vykonať niektorú z aktuálnych skúšok,
 • úspešne vykonať niektorú z aktuálnych skúšok 642-XXX,
 • absolvovať ktorúkoľvek zo súčasných písomných skúšok CCIE,
 • absolvovať písomnú skúšku CCDE alebo jej praktickú časť.

 

UCK

Nové CCNA

 

Nový program nahrádza všetky predošlé certifikácie jednou certifikáciou. Nová certifikácia CCNA pokrýva všetky nasledujúce aspekty:

 • Základy sieťovania
 • Formy prístupu do siete
 • Prepojenie IP sietí
 • IP služby
 • Základy bezpečnosti
 • Automatizácia a programovateľnosť

Jedna skúška pokrýva rozsah všetkých technologických oblastí starej verzie. Zmena sa udiala aj na základe požiadaviek trhu a zamestnávateľov. 

 

UCK

Nový vzorec skúšky platný od 24.2.2020


Nové zásady recertifikácie

Certifikácia je naďalej platná po dobu troch rokov. Na jej udržanie je potrebné:

 • absolvovať ktorúkoľvek Associate exam
 • absolvovať ktorúkoľvek Professional concentration exam
 • absolvovať ktorúkoľvek Technology core exam
 • absolvovať jednu z CCIE lab exam

Úspešné absolvovanie niektorej z vyššie uvedených skúšok predlžuje platnosť CCNA.


Rozdiel

Nové certifikované kurzy sú aktualizované o témy ako programovateľnosť a automatizácia sietí, ktoré predtým neboli súčasťou učebných osnov. Zmeny reagujú na vývoj, kedy adept na network pozíciu potrebuje mať aspoň určité základy programovania.

Späť