Novinky

Univerzitné Centrum Košice otvára v novom roku 2022 vzdelávanie LINUX ADMINISTRÁTOR

Linux Professional Institute Certification (LPIC) je certifikácia v oblasti správy operačného systému GNU/LINUX, zastrešovaná medzinárodnou organizáciou Linux Professional Institute (LPI).

Vzdelávanie je určené budúcim systémovým administrátorom, sieťovým administrátorom a najmä správcom linuxových systémov, ktorí zatiaľ nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti s operačným systémom LINUX.

Zároveň toto vzdelávanie odporúčame záujemcom, ktorí pracujú alebo by v budúcnosti chceli pracovať v medzinárodnej IT spoločnosti na pozícií LINUX Administrátor. Vzdelávanie je aj prípravou na zvládnutie priemyselných certifikačných skúšok:

Linux Essentials - LPIC (010-160)
LINUX ADMINISTRÁTOR I.
LPIC 1 (101-500)
LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

UCK

LINUX Essentials LPIC (010 – 160)

UCKVzdelávanie je zamerané na získanie základných teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s operačným systémom GNU/Linux. Osobitný dôraz je kladený na príkazový riadok, široký výber konkrétnych riešení, prehľad viacerých distribúcií, koncept slobodného a otvoreného softvéru. Vzdelávanie je prispôsobené na rozsah znalostí požadovaných pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky Linux Professional Institute (LPI) Linux Essentials, preto môže slúžiť aj ako príprava na získanie certifikátu LPI Linux Essentials, ktorý je nezávislý od konkrétnych distribúcií operačného systému GNU/Linux. Certifikačnú skúšku Linux Essentials 010-160 je možné absolvovať v našom testovacom stredisku Pearson VUE.

OBSAH kurzu LINUX Essentials
LPIC (010 - 160)

1. kapitola - Linux Evolution and Popular Operating Systems

2. kapitola - Major Open Source Applications

3. kapitola - Open Source Software and Licensing

4. kapitola - ICT Skills and Working in Linux

5. kapitola - Command Line Basics

6. kapitola - Using the Command Line to Get Help

7. kapitola - Using Directories and Listing Files

8. kapitola - Creating, Moving and Deleting Files

9. kapitola - Archiving Files on the Command Line

10. kapitola - Searching and Extracting Data from Files

11. kapitola - Turning Commands into a Script

12. kapitola - Choosing and Operating System

13. kapitola - Understanding Computer Hardware

14. kapitola - Where Data is Stored

15. kapitola - Your Computer on the Network

16. kapitola - Basic Security and Identifying User Types

17. kapitola - Creating Users and Groups

18. kapitola - Managing File Permissions and Ownership

19. kapitola - Special Direstories and Files

 

 

ROZSAH kurzu LINUX Essentials
LPIC (010 - 160)

Vzdelávanie ma rozsah 9 dní spolu 90 hodín (45 min.) a je organizované prezenčnou formou v Univerzitnom Centre Košice alebo ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM s kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému LINUX. Pre zvládnutie obsahu vzdelávania sa od účastníka očakáva, aby mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácií cez internet.

FORMA vzdelávania LINUX
Essentials LPIC (010-160)

Vzdelávanie LINUX Essentials bude prebiehať formou:
EXTERNOU ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.
PREZENČNOU formou priamo v Univerzitnom Centre Košice (záleží od prijatých opatrení súvisiacich s COVID-19).
Výučba prebieha s KVALIFIKOVANÝM lektorom, ktorý ti bude plne k dispozícií.
Študijné materiály sú súčasťou vzdelávania, ktoré ti poskytneme bezplatne.
V prípade ONLINE formy vzdelávania poskytujeme možnosť zapožičania technického vybavenia bezplatne na obdobie vzdelávania.

CERTIFIKÁCIA kurzu LINUX
Essentials LPIC (010 - 160)

Úspešným zvládnutím teoretického a praktického testovania v závere vzdelávania, účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a zároveň je pripravený absolvovať priemyselnú certifikačnú skúšku LINUX ESSENTIALS (010 - 160), ktorá je v cene vzdelávania. Platnosť certifikátu je 5 rokov.  Po jej úspešnom absolvovaní mu bude vystavený medzinárodne uznávaný certifikát LINUX ESSENTIALS. Priemyselnú certifikačnú skúšku Linux Essentials (010-160) je možné absolvovať v našom testovacom centre Pearson VUE.

V prípade ak si v evidencií na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny môžeš využiť projekt KOMPAS+ a absolvovať vzdelávanie Linux Essentials ZADARMO. Bližšie informácie k využitiu projektu KOMPAS+ ti radi poskytneme priamo v Univerzitnom Centre Košice.
Kontakt: +421908 913 884, Email: vzdelavanie@uck.sk
LINUX ADMINISTRÁTOR I.
LPIC 1 (101-500)

UCKVzdelávanie je prípravou pre zvládnutie úrovne linuxovej certifikácie LPIC-1, ktorá pozostáva z dvoch certifikačných skúšok 101-500102-500. Náplň prípravy na certifikáciu LPIC-1 pokrýva základné zručnosti linuxového administrátora, ktoré sú spoločné pre hlavné distribúcie Linuxu. Je orientované na získanie znalostí pre vykonávanie úloh údržby v príkazovom riadku, inštaláciu a konfiguráciu počítača so systémom LINUX a základnú konfiguráciu siete. Náplň tohto vzdelávania je prispôsobená požiadavkám a rozsahu znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 Exam 101-500, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-1. Na vzdelávaní sú preberané témy týkajúce sa architektúry systému, inštalácie LINUXU, správy balíkov, príkazov GNU a Unix, súborových systémov LINUXU a FHS.

Pre koho je určený kurz LINUX ADMINISTRÁTOR I.
LPIC 1 (101-500)

Vzdelávanie je určené pre záujemcov o základnú administráciu operačného systému LINUX. Pre zaradenie účastníka na vzdelávanie je podmienka jeho úspešného absolvovania vzdelávania LINUX Essentials.

OBSAH kurzu LINUX ADMINISTRÁTOR I.
LPIC 1 (101-500)

1. kapitola - Determine and configure hardware settings

2. kapitola - Boot the system

3. kapitola - Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

4. kapitola - Design hard disk layout

5. kapitola - Install a boot manager

6. kapitola - Manage shared libraries

7. kapitola - Use Debian package management

8. kapitola - Use RPM and YUM package management

9. kapitola - Linux as a virtualization guest

10. kapitola - Work on the command line

11. kapitola - Process text streams using filters

12. kapitola - Perform basic file management

13. kapitola - Use streams, pipes and redirects

14. kapitola - Create, monitor and kill processes

15. kapitola - Modify process execution priorities

16. kapitola - Search text files using regular expressions

17. kapitola - Basic file editing

18. kapitola - Create partitions and filesystems

19. kapitola - Maintain the integrity of filesystems

20. kapitola - Maintain the integrity of filesystems

21. kapitola - Removed

22. kapitola - Manage file permissions and ownership

23. kapitola - Create and change hard and symbolic links

24. kapitola - Find system files and place files in the correct location

 

 

ROZSAH kurzu LINUX ADMINISTRÁTOR I.
 LPIC 1 (101-500)

Vzdelávanie ma rozsah 9 dní spolu 90 hodín (45 min.) a je organizované prezenčnou formou v Univerzitnom Centre Košice alebo ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM s kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému LINUX. Pre zvládnutie obsahu vzdelávania sa od účastníka očakáva, aby mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácií cez internet.

FORMA vzdelávania LINUX ADMINISTRÁTOR I.
LPIC 1 (101-500)

Vzdelávanie LINUX Essentials bude prebiehať formou:
EXTERNOU ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.
PREZENČNOU formou priamo v Univerzitnom Centre Košice (záleží od prijatých opatrení súvisiacich s COVID-19).
Výučba prebieha s KVALIFIKOVANÝM lektorom, ktorý ti bude plne k dispozícií.
Študijné materiály sú súčasťou vzdelávania, ktoré ti poskytneme bezplatne.
V prípade ONLINE formy poskytujeme možnosť zapožičania technického vybavenia bezplatne na obdobie vzdelávania.

CERTIFIKÁCIA kurzu LINUX ADMINISTRÁTOR I.
 LPIC 1 (101-500)

Úspešným zvládnutím teoretického a praktického testovania v závere vzdelávania, účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a zároveň je pripravený absolvovať priemyselnú certifikačnú skúšku LPIC 1 (101 - 500), ktorá je v cene vzdelávania. Po jej úspešnom absolvovaní mu bude vystavený medzinárodne uznávaný certifikát LPIC 1 (101 - 500). Platnosť certifikátu je 5 rokov. Priemyselnú certifikačnú skúšku LPIC 1 (101 - 500) je možné absolvovať v našom testovacom centre Pearson VUE.

LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

Vzdelávanie je prípravou pre zvládnutie úrovne certifikácie LPIC-1, ktorá pozostáva z dvoch certifikačných skúšok 101 a 102. Náplň prípravy na certifikáciu LPIC-1 pokrýva základné zručnosti linuxového administrátora, ktoré sú spoločné pre hlavné distribúcie Linuxu. Je zameraná na získanie znalosti pre vykonávanie úloh údržby v príkazovom riadku, inštaláciu a konfiguráciu počítača so systémom Linux a základnú konfiguráciu siete. Náplň tohto vzdelávania je prispôsobená požiadavkám na rozsah znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 Exam 102, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-1. Na vzdelávaní sú preberané témy týkajúce sa Shell skriptovania, používateľských rozhraní a plochy, administratívnych úloh, základných systémových služieb, základov vytvárania sietí a bezpečnosti.

Pre koho je určený kurz LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

Vzdelávanie je určené pre záujemcov o základnú administráciu operačného systému Linux. Pre zaradenie účastníka na vzdelávanie je podmienka jeho úspešného absolvovania vzdelávania LINUX Essentials a LINUX 1 – LPIC 1 (101-500).

OBSAH kurzu LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

1. kapitola - Customize and use the shell environment

2. kapitola - Customize or write simple scripts

3. kapitola - Install and configure X11

4. kapitola - Graphical Desktops

5. kapitola - Accessibility

6. kapitola - Manage user and group accounts and related system files

7. kapitola - Automate system administration tasks by scheduling jobs

8. kapitola - Localisation and internationalisation

9. kapitola - Maintain system time

10. kapitola - System logging

11. kapitola - Mail Transfer Agent (MTA) basics

12. kapitola - Manage printers and printing

13. kapitola - Fundamentals of internet protocols

14. kapitola - Persistent network configuration

15. kapitola - Basic network troubleshooting

16. kapitola - Configure client side DNS

17. kapitola - Perform security administration tasks

18. kapitola - Setup host security

19. kapitola - Securing data with encryption

 

 

ROZSAH kurzu LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

Vzdelávanie ma rozsah 9 dní spolu 90 hodín (45 min.) a je organizované prezenčnou formou v Univerzitnom Centre Košice alebo ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM s kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému LINUX. Pre zvládnutie obsahu vzdelávania sa od účastníka očakáva, aby mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácií cez internet.

FORMA vzdelávania LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

Vzdelávanie LINUX Essentials bude prebiehať formou:
EXTERNOU ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.
PREZENČNOU formou priamo v Univerzitnom Centre Košice (záleží od prijatých opatrení súvisiacich s COVID-19).
Výučba prebieha s KVALIFIKOVANÝM lektorom, ktorý ti bude plne k dispozícií.
Študijné materiály sú súčasťou vzdelávania, ktoré ti poskytneme bezplatne.
V prípade ONLINE formy poskytujeme možnosť zapožičania technického vybavenia bezplatne na obdobie vzdelávania.

CERTIFIKÁCIA kurzu LINUX ADMINISTRÁTOR II.
LPIC 1 (102-500)

Úspešným zvládnutím teoretického a praktického testovania v závere vzdelávania, účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a zároveň je pripravený absolvovať priemyselnú certifikačnú skúšku LPIC 1 (102 - 500), ktorá je v cene vzdelávania. Po jej úspešnom absolvovaní mu bude vystavený medzinárodne uznávaný certifikát LPIC 1 (102 - 500). Platnosť certifikátu je 5 rokovPriemyselnú certifikačnú skúšku LPIC 1 (102 - 500) je možné absolvovať v našom testovacom centre Pearson VUE.

ONLINE FORMA vzdelávania

Výučba bude prebiehať ONLINE formou. Ty budeš v pohodlí svojho domova a jediné čo potrebuješ je:

 • počítač, mobil alebo tablet 
 • pripojenie na internet,
 • PC kameru a mikrofón
 • aplikáciu ZOOM:
  PC
  UCK
   
  App Store
  UCK
  UCK
   
  Google Play
  UCK
  UCK
   

Vzdelávanie online formou je veľmi jednoduché a intuitívne. Stačí mať pri sebe mobil, tablet alebo počítač s pripojením na internet. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, stále sa môžeš vzdelávať. Aplikácia ZOOM pomocou ktorej sa budeš pripájať je kompatibilná s IOS, Android a PC, jej inštalácia nezaberie veľa času a je úplne jednoduchá a prehľadná. Pri používaní máš viacero možností komunikácie súčasne.

Prezentácia a jej výklad prebieha prostredníctvom videokonferencie, kde sa všetci vidíme, každý z náš môže súčasne využiť aj osobný chat priamo s lektorom. Všetky študijné materiály budeš mať k dispozícií v elektronickej podobe.
ONLINE konzultácie si môžeš prispôsobiť podľa vyhradeného času na štúdium. Už pre teba nebude prekážkou: vzdialenosť, náklady na cestovanie a usporiadanie si času na štúdium a prácu.

UPLATNENIE

Študent po úspešnom absolvovaní záverečného testovania získa medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti LPIC, ktorý mu otvorí brány do sveta IT na celom svete.

Univerzitné Centrum Košice spolupracuje s viacerými medzinárodnými IT spoločnosťami a preto vieme, že po úspešnom absolvovaní nášho vzdelávacieho programu je pre teba pripravené pracovné miesto a zo strany zamestnávateľa záujem o tvoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré získaš štúdiom u nás.

Okrem teoretických vedomostí sú praktické skúsenosti nenahraditeľné pre uplatnenie sa v IT sektore, preto sme pre teba pripravili množstvo labákov a množstvo riešení problémov. Pre každú tému sú pre teba vyčlenení kvalifikovaní lektori z praxe, ktorí ti zodpovedajú tvoje otázky a budú ťa sprevádzať celým vzdelávaním.

BENEFITY

IT spoločnosti poskytujú benefity o ktorých sa ti ani nesnívalo. Nakoľko je vysoký dopyt po certifikovaných IT-čkároch a ponuka je nízka, prebieha konkurenčný „boj“ medzi spoločnosťami aj z hľadiska benefitov.
IT práca ti ponúka zázemie, rozvoj, kreativitu, stabilitu, istou a v neposlednom rade slobodu. Pracovať pre svojho zamestnávateľa vieš aj na home-office, čo prináša tiež veľký benefit, čím získavaš istotu zamestnania aj v týchto neľahkých časoch, o čom iné profesie môžu len snívať. Aj preto pracovať pre IT spoločnosť je istota, čo sa overilo za posledné obdobie. Ľudia pracovali na home-office, o svoju prácu neprišli, pracovali z pohodlia svojho domova. Zamestnanci IT spoločnosti nezažívali stres z budúcej existencie ako iné podnikateľské odvetvia.

CENNÍK vzdelávania

Cena jednotlivých
modulov

!!!ZĽAVA!!!
Cena modulov
v jednom balíku

LINUX ESSENTIALS
549,00 EUR

LINUX ESSENTIALS
486,00 EUR

LPIC1 (101-500)
749,00 EUR

LPIC1 (101-500)
690,00 EUR

LPIC1 (102-500)
849,00 EUR

LPIC1 (102-500)
790,00 EUR

Spolu
2 147,00 EUR

Spolu po zľave
1 966,00 EUR

 

V cene vzdelávania je zahrnutá priemyselná certifikačná skúška a to pre každý modul.
Skúšku je možné vykonať prostredníctvom testovacieho strediska Pearson VUE
v priestoroch Univerzitného Centra Košice.

Možnosť financovania vzdelávania prostredníctvom projektu FINANČNEJ ISTOTY

Prostredníctvom projektu FINANČNEJ ISTOTY: počas vzdelávania a kvalifikácie nič neplatíš. Uhrádzať štúdium môžeš po nástupe do pracovného pomeru. Projekt finančnej istoty ti ponúka možnosť vzdelávania a kvalifikácie bezplatne a to do momentu nástupu do pracovného pomeru. Podobne ako je to u zamestnaných ľudí, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu v danom obore alebo uvažujú nad zmenou profesijného zamerania – menia profesijné zameranie.

Možnosť financovania vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR až do výšky 972,00 EUR!

Prostredníctvom projektu KOMPAS+ realizovaného prostredníctvom Úradu prace sociálnych veci a rodiny, ktorý ti ponúka úhradu nákladov spojených so vzdelávaním a získaním kvalifikácie. Osoba musí byť v evidencii uchádzačov na ÚPSVaR. (Celková cena vzdelávania s podporou ÚPSVaR  je 994,00 EUR vrátane certifikácií.)

„Buď IN... a dokáž si, že na to máš“!
Medzinárodná IT spoločnosť čaká práve na TEBA!
Vyber si platinového partnera LPI!

 

KARIÉRA a PARTNERI
 
Pearson VUE
IT Akademia
 
Späť