Novinky

Univerzita IT vzdelávania 2021

Nová generácia IT špecialistov má za úlohu vyriešiť akútny nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí sú žiadaní na trhu práce, obzvlášť v IT sektore.

V spolupráci s DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA sa nám podarilo posunúť prípravu a následnú kvalifikáciu IT špecialistov na novú úroveň, ktorá je pre oblasť IT nevyhnutná.

UCK

Celý proces je veľmi intuitívny a efektívny a je pripravený pre každého, kto má ochotu vzdelávať sa, nadobúdať nové poznatky a vedomosti. Najprv si však každý z nás musí položiť otázku, či je ochotný a odhodlaný podujať sa na túto formu vzdelávania.

Pokiaľ áno, všetko ostatné je možné získať absolvovaním tohto vzdelávania v Univerzitnom Centre Košice. Je to akýmsi prvým a neoddeliteľným krokom pre začiatok budovania kvalifikácie a následnej kariéry v IT sfére.

Týmto moderným spôsobom vzdelávania sa naučíte ako pracovať a riešiť problémy v profesionálnom prostredí IT, stretnete sa priamo s odborníkmi z praxe, s ktorými budete môcť pracovať v priamom kontakte a ktorí Vás povedú k Vašej ceste za úspechom.

Odbornosť, kvalifikácia a skúsenosti sú pre tento typ vzdelávania neoddeliteľnou a najdôležitejšou súčasťou, ktorú Vám v spolupráci s IT zamestnávateľmi prinášame prostredníctvom tohto vzdelávacieho projektu.

Splnenie technologických požiadaviek pre proces vzdelávania bola výzva, ktorú sme úspešne zvládli a pripravili tak prácu s technológiami, ktoré spĺňajú najvyššie kritéria.

Je veľmi dôležité, aby boli naplnené predpoklady získania praktických skúseností pri práci s technológiou používanou naprieč celým svetom. Práve prostredníctvom projektu Univerzita IT vzdelávania možno tieto skúsenosti nadobudnúť. 

Celý proces vzdelávania je vhodný pre ľudí, ktorí chcú pracovať, alebo už pracujú a potrebujú si zvýšiť kvalifikáciu v IT sektore, prípadne pre ľudí, ktorí uvažujú nad zmenou v pracovnej oblasti.

Vaše rozhodnutie preto bezprostredne súvisí so zmenou, ktorá Vám prinesie niečo, čo Vám nikto nikdy nezoberie. Tým sú práve vedomosti a skúsenosti, ktoré sú vysoko cenené medzi IT zamestnávateľmi na celom svete.

Tak vykročte s nami do sveta IT technológií a staňte sa IT špecialistom, ktorého svet potrebuje.

Späť