Novinky

Rekvalifikácia ZADARMO aj pre ZAMESTNANÝCH EXTERNOU FORMOU!

Pre koho je kurz určený?

Si zamestnaný v oblasti v ktorej nevidíš svoju budúcnosť?           
Si ohrozený zánikom, prípadne stratou zamestnania?
Chýbajú ti dostatočné zručnosti, aby si sa mohol posunúť vo svojej kariére?

Ak si si na tieto otázky odpovedal ÁNO, máme pre teba riešenie!

Kurz CISCO sieťové technológie EXTERNOU formou odštartuje 1. mája 2021

UCK

Čo získaš kurzom Cisco sieťové technológie?

  • potrebnú kvalifikáciu v oblasti Cisco sieťových technológií, ktorá je potrebná pre uplatnenie sa v IT sektore, ktorú si zamestnávatelia vyžadujú,
  • všetky IT spoločnosti pracujú len s Cisco zariadeniami, preto certifikácia od spoločnosti Cisco je vítaná a je prvým kľúčovým krokom k získaniu zamestnania v danej oblasti,
  • uplatnenie nie len vo veľkých medzinárodných IT spoločnostiach, ale aj ako administrátor počítačových sietí v malých firmách, základných a stredných školách,
  • dĺžka kurzu je 12 týždňov, realizácie kurzu je priamo v Košiciach,
  • okrem teoretického vzdelávania absolvuješ veľké množstvo praktických cvičení, ktoré ťa dostatočne pripravia na prácu v IT spoločnostiach.

Využi projekt pre zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR: Cielené vzdelávanie pre záujemcov o zamestnanie

Kurz CISCO sieťové technológie s využitím projektu Cielené vzdelávanie začína

1. mája 2021

Aké sú podmienky projektu?

 1. záujemca o vzdelávanie musí byť v pracovnom pomere

 2. záujemca sa musí osobne alebo elektronicky zaevidovať do „Evidencie záujemcov o zamestnanie“  na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
POZOR: „Evidencia záujemcov o zamestnanie“ neznamená „Evidenciu uchádzačov o zamestnanie“, pretože ste naďalej v pracovnom pomere!

 3. záujemca musí byť ohrozený zánikom, prípadne stratou zamestnania

 4. záujemca, ktorý nie je schopný svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak a flexibilitu a adaptabilitu subjektov trhu práce

 5. záujemca, ktorý sa rozhodne hľadať si iné zamestnanie

Čo je cieľom projektu?

 1. Zvýšiť predpoklady „Záujemcu o zamestnanie“ na uplatnenie sa na trhu práce podporou ich cieleného vzdelávanie,

 2. príprava „Záujemcu o zamestnanie“ na trhu práce s cieľom nadobudnutia chýbajúcich vedomostí, schopností, zručností,

 3. podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a prispôsobivosti „Záujemcu o zamestnanie“ na zmenené podmienky na trhu práce,

 4. zvýšenie zručností „Záujemcu o zamestnanie“, ktoré im umožnia vyššiu konkurencieschopnosť na trhu práce.

Bližšie informácie o projekte ako aj Žiadosť o poskytnutie príspevku nájdeš tu:
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/cielene-vzdelavanie-pre-zaujemcov-o-zamestnanie.html?page_id=1038378

Ako sa zaevidujem do Evidencie záujemcov o zamestnanie?

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania, rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent strednej alebo vysokej školy. dôchodca...

Vyplň formulár, ktorý nájdeš v tomto linku, zaeviduj sa do evidencie záujemcov o zamestnanie, využi možnosť vzdelávania a napreduj vo svojom pracovnom živote.

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

V prípade ďalších informácií ohľadom možnosti využítia projektov vzdelávania nás kontaktujte alebo navštívte v Univerzitnom Centre Košice.

Využi túto možnosť, certifikuj sa na CCNA a zmeň svoju KARIÉRU...

IT spoločnosti potrebujú posily do svojich tímov.

Ide o príležitosť, ktorej by sa mal chytiť každý ambiciózny človek, ktorý nechce byť len jedným z mnohých, ktorí čakajú na svoju šancu!

Späť