Novinky

LINUX 8

IT spoločnosti po celom svete vyhľadávajú kvalifikovaných profesionálov so zameraním na túto platformu. Jedná sa o operačný systém CentOS (Community ENTerprise Operating System), ktorý zahŕňa všetko čo skúsený administrátor bude potrebovať, aby naplnil očakávania spoločnosti pre ktorú pracuje.

Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť získať kvalifikáciu, ktorá je vysoko žiadaná IT spoločnosťami po celom svete.

RHCSA RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR

 

UCK

Prečo sa stať držiteľom certifikácie RHCSA EX 200

Staň sa aj ty LINUXÁKOM a zmeň svoju profesiu. Svet informačných technológií potrebuje kvalifikovaných ľudí so zameraním na informačné a sieťové technológie, ktorých je nedostatok.

Štúdiom u nás získaš kvalifikáciu, ktorú potrebuješ. Kvalifikovaný a skúsený lektor ťa pripraví na úspešné zvládnutie priemyselnej certifikačnej skúšky RHCSA EX 200.

Mame pre teba pripravené štúdium, ktorým získaš viac, ako si myslíš. 2-ročným vzdelávaním získaš množstvo praktických skúseností a zručností, ktoré budeš vo svojej novej profesii potrebovať. Naučíš sa pracovať s OS LINUX, zvládať náročné situácie pri riešení problémov a požiadaviek, ktoré ťa pripravia na nepredvídateľné situácie.

Celkovo toto vzdelávanie pokrýva komplexnú prípravu zloženú z dvoch časti pre zvládnutie medzinárodnej certifikačnej skúšky RHCSA EX 200, ktorá kandidáta kvalifikuje:

V prvom stupni vzdelávania ako SYSTÉMOVÉHO ADMINISTRÁTORA I:

1. ročník - Red Hat System Administration I (RH124)

Red Hat System Administration I (RH124) je prvým z dvoch stupňov vzdelávania, ktorý obsahuje základné postupy potrebné na správu a zabezpečenie systémov Red Hat Enterprise Linux.

Vzdelávanie Red Hat System Administration I (RH124) ťa pripraví pre prácu systémového administrátora a  naučí ťa ako pracovať v prostredí systému Linux. Zameriava sa na základné úlohy a koncepty Linuxu. Zoznámi ťa s príkazovým riadkom a nástrojmi systému Linux, ktoré si vyžaduje podniková sféra. Hlavnou úlohou prvého stupňa vzdelávania je pripraviť ťa na kvalifikáciu systémového administrátora Linux systémov. Red Hat System Administrator (RH124) sa zameriava na inštaláciu, konfiguráciu, aktualizáciu, správu úložiska a konfiguráciu siete v prostredí Red Hat Enterprise Linux. Vzdelávanie pokračuje druhým stupňom Red Hat System Administration II (RH134), ktorý je špecializovaný na distribúciu Red Hat Enterprise Linux 8.

ČO SA V PRVEJ POLOVICI VZDELÁVANIA NAUČÍM

 • Inštalácia Red Hat Enterprise Linux s použitím rôznych metód a postupov
 • Používanie príkazového riadku
 • Základné nástroje na správu súborov a priečinkov
 • Správa používateľov a skupín
 • Monitoring a správa spustených procesov
 • Konfigurácia a správa siete
 • Správa a zabezpečenie systémových a používateľských súborov
 • Riadenie spúšťacích procesov a systémových služieb
 • Analýza systémových logov a denníkov
 • Správa pevného disku, logických zväzkov, systémových súborov a prenosných pamäťových zariadení

V druhom stupni vzdelávania ako SYSTÉMOVÉHO ADMINISTRÁTORA II:

2. ročník - Red Hat System Administration II (RH134)

Druhý stupeň vzdelávania sa zameriava na kľúčové úlohy potrebné na to, aby si sa stal administrátorom systému Linux na profesionálnej úrovni.

Red Hat System Administration II (RH134) je pokračovaním vzdelávania Red Hat System Administration I (RH124) pre IT profesionálov. Vzdelávanie prehlbuje schopnosti a zručnosti administrátora systému Linux na profesionálnej úrovni, ktoré ťa pripraví na úspešné zvládnutie skúšky RHCSA EX200. Red Hat System Administration II (RH134) sa zameriava na základnú správu jadra, správu bootovacieho procesu, riešenia problémov, základy skriptovania, konfiguráciu protokolu SSH, správu SELinuxu, konfiguráciu brány firewall, správy containers v prostredí Red Hat Enterprise Linux. Vzdelávanie je založené na distribúcií Red Hat Enterprise Linux 8.

ČO SA V DRUHEJ POLOVICI VZDELÁVANIA NAUČÍM

 • Základná správa jadra
 • Správa bootovacieho procesu
 • Základné zručnosti pri riešení problémov
 • Vytváranie a používanie skriptov pomocou Shellu za účelom procesu automatizácie
 • Správa bezpečnosti a prístupov do systému
 • Práca s bezpečnostnými funkciami (SELinux)
 • Vzdialená správa a manažment systémov pomocou protokolu SSH a Web Console
 • Vytváranie sieťových pripojení a správa bezpečnostných pravidiel brány firewall
 • Prístup k sieťovému úložisku
 • Práca s containers

Výhody dvojročného externého LINUX štúdia

Táto forma štúdia je určená ľuďom, ktorí pracujú, alebo majú v záujme zmeniť profesiu a potrebujú si zvýšiť svoju kvalifikáciu v oblasti operačného systému LINUX. Je vhodná pre uchádzačov, ktorí žiadajú individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu ako sú pracovné povinnosti, zdravotné dôvody, podnikanie. Táto forma štúdia je vhodná aj pre študentov ukončeného úplného stredoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť dané vzdelanie s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Časový harmonogram vzdelávania je naplánovaný na jeden deň v týždni v priebehu 24 mesiacov a to v popoludňajších hodinách od 16:00 do 20:00 hod. Cena školného je len 100 € mesačne, tak využi aj ty takúto možnosť vzdelávania.

Takáto forma vzdelávania ti umožňuje znížiť mnohé náklady spojené s klasickým vzdelávaním (cestovanie, ubytovanie, stravovanie, študijná literatúra, ...). Podľa vlastného uváženia môžeš ďalej disponovať časom, ktorý získaš efektívnym učením sa. Na každom externom štúdiu od teba vyžadujú zápisné, u nás tieto poplatky vôbec nehradíš.

Študijné materiály vzdelávania sú prístupné v prostredí internetu, v elektronickej podobe, ako aj vo forme knižných titulov a ďalších študijných materiálov v textovej forme, ktoré si študent prevezme na stretnutiach, takže študijné materiály máš bezplatne zabezpečené v rámci štúdia.

Benefity štúdia v rámci vzdelávania

 • Neplatíš žiadne zápisné
 • 50% zľava na priemyselnú certifikačnú skúšku RHCSA EX 200
 • Študijné materiály v elektronickej a knižnej podobe
 • Množstvo praktických cvičení
 • Študijné pomôcky, písacie potreby, zošity
 • Voľné parkovacie miesta pre študentov

Kvalifikácia, ktorú získaš bude začiatkom tvojej kariéry vo svete informačných a sieťových technológií.

Komplexné vzdelávanie je prípravou na medzinárodne uznávanú certifikačnú skúšku RHSCA EX200.

Späť