Novinky

IT Akadémia pre NEzamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR

Univerzitné Centrum Košice opäť otvára populárne kurzy pre uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na Úrade práce.

Projekt IT akadémia pre NEZAMESTNANÝCH vznikol ako myšlienka, ktorá ma pomôcť začínajúcim IT-čkárom s prípravou a kvalifikáciou v oblasti informačných a digitálnych technológii. Tento projekt sa stal akousi hnacou silou pre ľudí, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce a naštartovať svoju kariéru v IT.

Univerzitné Centrum Košice ponúka akreditované vzdelávanie CCNA 200-301.

Využi projekt KOMPAS+ a absolvuj vzdelávanie CISCO sieťové technológie

Kurz Cisco sieťové technológie ONLINE formou začína 3. júla 2023

 

UCK

Ako sa môžem prihlásiť a absolvovať kurzu Cisco sieťové technológie?

Zaregistruj sa priamo v Univerzitnom Centre Košice, alebo pošli ONLINE prihlášku na IT Akadémiu.  Následne ti poskytneme všetky informácie a potrebnú dokumentáciu pre podanie požiadavky na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz (KOMPAS+).

POZOR! Požiadavku je potrebné podať na príslušnom ÚPSVaR najneskôr 14 dní pred začatím kurzu.

Čo je kompetenčný kurz?

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kompetenčného kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie - komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti.

Pred nástupom na kompetenčný kurz

Uchádzač o zamestnanie si vyberie kompetenčný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý daný kurz zrealizuje.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, si podá požiadavku na kompetenčný kurz na predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu.

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A (vyplní uchádzač o zamestnanie),
 • časť B (na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu).

K požiadavke na kompetenčný kurz sú priložené aj základné informácie o kompetenčnom kurze.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na kompetenčný kurz schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí dohodnutý príspevok na kurzovné vo výške najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz.

Po podpísaní dohody uchádzač o zamestnanie nastúpi na vybraný kompetenčný kurz.

Čo je cieľom projektu?

 • Zvýšiť predpoklady „Uchádzača o zamestnanie“ na uplatnenie sa na trhu práce,
 • Príprava „Uchádzača o zamestnanie“ na trhu práce s cieľom nadobudnutia chýbajúcich vedomostí, schopností, zručností,
 • Podpora zamestnanosti a prispôsobivosti „Uchádzača o zamestnanie“ na zmenené podmienky na trhu práce,
 •  Zvýšenie zručností „Uchádzača o zamestnanie“, ktoré mu umožnia vyššiu konkurencieschopnosť na trhu práce.

Po absolvovaní kompetenčného kurzu

Uchádzač o zamestnanie je povinný po úspešnom absolvovaní kompetenčného kurzu doručiť ÚPSVaR  spolu s podpornými dokladmi:

 • žiadosť o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu.

Čo získaš absolvovaním kompetenčného kurzu?

 • Potvrdenie poskytovateľa kompetenčného kurzu o absolvovaní kompetenčného kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát).
 • potrebnú kvalifikáciu v oblasti Cisco sieťových technológií, ktorá je potrebná pre uplatnenie sa v IT sektore, ktorú si zamestnávatelia vyžadujú,
 • IT spoločnosti pracujú prevažne s Cisco zariadeniami, preto certifikácia od spoločnosti Cisco je vítaná a je prvým kľúčovým krokom k získaniu zamestnania v danej oblasti,
 • uplatnenie nie len vo veľkých medzinárodných IT spoločnostiach, ale aj ako administrátor počítačových sietí v malých firmách, základných a stredných školách,
 • dĺžka kurzu je 4 týždne, výučba prebieha od pondelka do piatku od 08:00 - 16:00 hod. ONLINE foromou prostredníctvom digitálnej platformy pod vedením certifikovaného lektora,
 • okrem teoretického vzdelávania absolvuješ veľké množstvo praktických cvičení, ktoré ťa dostatočne pripravia na prácu v IT spoločnostiach.

Práca pre IT spoločnosť prináša nesmierne veľa výhod

Ide o prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom kolektívne, ktorý ti prináša stále nové rozhľady a možnosti ako sa posúvať vpred. V práci nenájdeš monotónnosť, pretože pracovať v IT znamená tvoj neustály rozvoj, každý deň sa naučíš niečo nové, prichádzaš s novými nápadmi ako niečo zlepšiť, či už zo strany spoločnosti alebo používateľa.

IT sektor je rozmanitý a nájdeme ho skutočne v každom odvetví, nie len v medzinárodných IT spoločnostiach ale aj v malých a stredných podnikoch, ktoré potrebujú IT oddelenie na fungovanie a rast svojej spoločnosti.

Benefity

IT spoločnosti poskytujú benefity o ktorých sa ti ani nesnívalo. Nakoľko je vysoký dopyt po certifikovaných IT-čkároch a ponuka je nízka, prebieha konkurenčný „boj“ medzi spoločnosťami aj z hľadiska benefitov.

IT práca ti ponúka zázemie, rozvoj, kreativitu, stabilitu, istou a v neposlednom rade slobodu. Pracovať pre svojho zamestnávateľa vieš aj na home-office, čo prináša tiež veľký benefit, čím získavaš istotu zamestnania aj v týchto neľahkých časoch, o čom iné profesie môžu len snívať. Aj preto pracovať pre IT spoločnosť je istota, čo sa overilo za posledné obdobie. Ľudia pracovali na home-office, o svoju prácu neprišli, pracovali z pohodlia svojho domova. Zamestnanci IT spoločnosti nezažívali stres z budúcej existencie ako iné podnikateľské odvetvia.

Ide o príležitosť, ktorej by sa mal chytiť každý ambiciózny človek, ktorý nechce byť len jedným z mnohých, ktorí čakajú na svoju šancu!

 

V prípade ďalších informácií ohľadom možnosti využitia projektov vzdelávania nás kontaktujte alebo navštívte v Univerzitnom Centre Košice.

 

Požiadavku na ÚPSVaR si môžeš podať na celé vzdelávanie CCNA 200-301 a to vo výške kurzovného 1 944,00 EUR

 

ÚPSVaR pristupuje ku každej podanej požiadavke individuálne. V prípade ak ti ÚPSVaR preplatí len polovicu vzdelávania CCNA v celkovej výške 972 EUR, druhú polovicu absolvuješ ako samoplatca s možnosťou úhrady na splátky PO NÁJDENÍ ZAMESTNANIA, čím získaš komplexné vzdelávanie CCNA 200-301.

 

IT spoločnosti potrebujú posily do svojich tímov! Tak neváhaj a využi možnosť vzdelávania a prípravy pre trh práce.

 

Naši partneri

Späť