Novinky

IT Akadémia EXTERNOU ONLINE formou

Univerzitné Centrum Košice neustále napreduje v oblasti inovácií, digitálnych a sieťových technológií. Uvedomujeme si nevyhnutnosť zameriavania sa na tvorbu inovatívnych riešení a naše vzdelávanie je zamerané na prípravu ľudí, ktorí chcú vstúpiť do sveta sieťových technológií a budú pripravení využiť svoje poznatky v praxi nie len v IT spoločnostiach či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Naše vzdelávanie centrum ponúka projekt IT Akadémia so zameraním na Cisco sieťové technológie level CCNA. Nadobudnuté vedomosti a medzinárodná certifikácia Vám môžu pomôcť pri získaní zamestnania v spoločnostiach zaoberajúcimi sa sieťovými technológiami.

Ide o príležitosť, ktorej by sa mal chytiť každý ambiciózny človek, ktorý nechce byť len jedným z mnohých, ktorí čakajú na svoju šancu!

Pre koho je štúdium určené?

 • Si zamestnaný/á v oblasti v ktorej nevidíš svoju budúcnosť?
 • Si ohrozený/á zánikom prípadne stratou zamestnania?
 • Chýbajú ti dostatočné zručnosti, aby si sa mohol/la posunúť vo svojej kariére?
 • Chceš si rozbehnúť vlastné podnikanie a pracovať v tejto oblasti?
 • Si podnikateľ/ka a chceš rozšíriť portfólio spoločnosti?
 • Si zamestnávateľ a plánuješ Certifikáciu zamestnancov?

Ak si si na niektorú z týchto otázok odpovedal ÁNO, máme pre teba riešenie!

IT Akadémia externou ONLINE formou začína 03.02.2024 (sobota) o 08:00 hod.

Prečo sa zúčastniť štúdia?

Pokiaľ ste sa rozhodli, že sa chcete zdokonaliť alebo získať lepšie, zaujímavejšie a bezpečnejšie zamestnanie, ste na správnej adrese.

 • Uvažujete nad zmenou v profesijnej oblasti a neviete ako na to?
 • Pokúšate sa vstúpiť do dynamicky sa rozvíjajúceho IT sektoru, alebo v ňom už pracujete?
 • Máte záujem rozšíriť svoje vedomosti a postúpiť na lepšiu pozíciu?

Po dosiahnutí certifikácie od spoločnosti Cisco sa stávate odborníkom v IT oblasti sieťových technológií. Certifikácia od spoločnosti Cisco vám zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce.

Cisco štúdium vám otvára cestu k profesionálnym úspechom a okrem toho účinne pomáha porozumieť fungovaniu dátových sietí. Pri štúdiu získate kompletný prehľad o sieťach, ktorý sa neobmedzuje len na zariadenia Cisco. Na konci štúdia budete dobre rozumieť tomu, ako odlišné sieťové topológie a technológie spoločne tvoria plne funkčné siete. Vedomosti a skúsenosti, ktoré si osvojíte sú neoceniteľné pre každého sieťového odborníka.

VÝHODY štúdia

Táto forma štúdia je určená ľuďom, ktorí pracujú, alebo majú v záujme zmeniť profesiu a potrebujú si zvýšiť svoju kvalifikáciu pre prácu so sieťovými technológiami. Je vhodná pre ľudí, ktorí žiadajú individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu ako sú pracovné povinnosti, zdravotné dôvody, podnikanie. Táto forma štúdia je vhodná aj pre študentov ukončeného úplného stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť dané vedomosti a kvalifikáciu s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

BENEFITY štúdia

 • Neplatí sa žiadne zápisné
 • Možnosť úhrady vzdelávania na splátky
 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobne v SK/EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti CISCO sieťových technológií
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNA R/S od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy CCNA R/S od spoločnosti CISCO
 • 50% zľava na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNA R/S 200-301
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania
 • Prezentácia IT spoločností, predstavenie pracovných pozícií a pracovných príležitostí

CIEĽ štúdia

Cieľom programu je poskytnúť stabilné základy nielen o systéme Cisco (IOS) a hardware tejto spoločnosti, ale aj o problematike dátových sietí. Vďaka tomu je užitočný aj v oblastiach, ktoré nie sú zamerané len na spoločnosť Cisco. Vzhľadom na súčasný proces certifikácie je veľmi pravdepodobné, že správcovia sietí budú od zamestnancov alebo záujemcov o miesto vyžadovať práve priemyselnú certifikáciu CISCO. Výučba sa uskutočňuje pomocou najnovších a najaktuálnejších učebných osnov, pod odborným dohľadom certifikovaných lektorov. Presný rozpis učiva, odborných tém je študentom poskytnutý pred začiatkom štúdia.

ČO SA NA ŠTÚDIU NAUČÍŠ?

Absolvent vzdelávania vie vytvárať jednoduché LAN siete, konfigurovať a riešiť problémy základných nastavení smerovačov a prepínačov, navrhnúť a uplatniť schému IPv4 adresovania. Prejde si praktickou implementáciou, konfiguráciou a riešením problémov so smerovaním v IPv4 sieťach. Získa poznatky o dynamickom smerovaní, jeho výhodách a čomu predchádzať pri implementácii v IP sieťach. Vie pracovať, konfigurovať a riešiť problémy s internými smerovacími protokolmi z praktického hľadiska. Získa vedomosti o základných a pokročilých metódach prepínania v sieťach a ich využití v sieťach LAN. Vie implementovať siete VLAN, získa prehľad o technológiách spájania fyzických liniek do jednej logickej, o protokoloch slúžiacich na redundanciu prvého skoku – brány. Súčasne vie implementovať variácie protokolu STP na prevenciu proti vzniku slučiek v sieti. Získa teoretický a praktický základ na implementáciu bezpečnostných mechanizmov v sieti proti najčastejším formám útokov. Vie konfigurovať a riešiť problémy spojené s VPN sieťami, dynamickým smerovaním s IPVv6 a externým smerovacím protokolom BGP.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÚDIA

 • Úvod do sveta počítačových sietí
 • Číselné sústavy a prevody medzi nimi
 • Protokol IP, základy tvorby podsietí
 • Vrstvové modely TCP/IP a ISO/OSI
 • Základná konfigurácia smerovačov a prepínačov
 • Úvod do smerovania
 • Statické smerovanie
 • Sumarizácia sietí
 • Úvod do dynamického smerovania
 • Dynamický smerovací protokol RIPv2
 • Dynamický smerovací protokol EIGRP
 • Dynamický smerovací protokol OSPF
 • Plávajúce statické cesty
 • Preklad adries, protokol NAT
 • Autokonfigurácia IP adries – Protokol DHCP
 • Redistribúcia smerovania
 • Úvod do prepínania, siete VLAN
 • Enkapsulácia a značkovanie VLAN
 • Autokonfigurácia trunkového prepoja
 • Prenos VLAN databázy protokol VTP
 • Protokol PAgP, LACP – kanálové skupiny
 • Návrh siete, redundancia brány (protokol FHRP)
 • Protokol HSRP
 • Protokol STP/RSTP (eliminácia L2 slučiek)
 • Prístupové zoznamy ACL
 • Bezpečnosť prepínanej siete
 • Bezpečnosť portov
 • Protokol IP verzie 6 (IPv6)
 • Dynamické smerovanie a IPv6
 • Virtuálna privátna sieť VPN
 • Protokoly GRE a IPSec
 • Smerovací protokol BGP

Prečo sa stať držiteľom certifikácie CCNA R/S?

Vedomosti, ktoré získavate štúdiom upovedomujú zamestnávateľov alebo potenciálnych zamestnávateľov stanoviť určité kritériá vašich vedomostí. Ako už určite viete, získanie titulu CCNA R/S predstavuje prvý kľúčový krok na úspešnej ceste k novej, mimoriadne zaujímavej a dlhodobo udržateľnej kariére v IT oblasti sietí.

ONLINE forma štúdia

Výučba bude prebiehať ONLINE formou. Ty budeš v pohodlí svojho domova a jediné čo potrebuješ je:

 • počítač, mobil alebo tablet 
 • pripojenie na internet,
 • PC kameru a mikrofón
 • aplikáciu ZOOM:
PC
UCK
App Store
UCK
Google Play
UCK

 

Štúdium online formou je veľmi jednoduché a intuitívne. Stačí mať pri sebe mobil, tablet alebo počítač s pripojením na internet. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, stále sa môžeš vzdelávať. Aplikácia ZOOM pomocou ktorej sa budeš pripájať je kompatibilná s IOS, Android a PC, jej inštalácia nezaberie veľa času a je úplne jednoduchá a prehľadná. Pri používaní máš viacero možností komunikácie súčasne.

Prezentácia a jej výklad prebieha prostredníctvom videokonferencie, kde sa všetci vidíme, každý z náš môže súčasne využiť aj osobný chat priamo s lektorom.

Dĺžka štúdia:
03.02.2024 – 11.04.2024
Podrobný harmonogram stretnutí
Cena vzdelávania je
2 400,00 EUR
Teraz môžeš absolvovať vzdelávanie CCNA 200-301
za zvýhodnenú cenu
1 950,00 EUR.
Možnosť úhrady aj na splátky!
(6x po 325,00 EUR mesačne)
Zvýhodnená cena platí len pre vzdelávanie, ktoré začína 03.02.2024.
Späť