Novinky

IT AKADÉMIA aj pre ZAMESTNANÝCH prostredníctvom ÚPSVaR ZADARMO

Projekt IT akadémia pre ZAMESTNANÝCH vznikol ako myšlienka, ktorá ma pomôcť začínajúcim IT-čkárom s prípravou a kvalifikáciou v oblasti informačných a digitálnych technológii. Tento projekt sa stal akousi hnacou silou pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje profesijne zameranie a naštartovať svoju kariéru v IT.

Univerzitné Centrum Košice ponúka akreditované vzdelávanie CCNA 200-301.

Pre koho je kurz určený?

  • Si zamestnaný/á v oblasti v ktorej nevidíš svoju budúcnosť?
  • Si ohrozený/á zánikom, prípadne stratou zamestnania?
  • Chýbajú ti dostatočné zručnosti, aby si sa mohol/la posunúť vo svojej kariére?
  • Si podnikateľ/ka a chceš rozšíriť portfólio spoločnosti?
  • Si rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke a uvažuješ nad rekvalifikáciou?

Ak si si na tieto otázky odpovedal ÁNO, máme pre teba riešenie!

Kurz CISCO sieťové technológie EXTERNOU formou odštartuje

!!! POSLEDNÝ TERMÍN !!!

6. júla 2023

UCK

Čo získaš kurzom Cisco sieťové technológie?

  • potrebnú kvalifikáciu v oblasti Cisco sieťových technológií, ktorá je potrebná pre uplatnenie sa v IT sektore, ktorú si zamestnávatelia vyžadujú,
  • IT spoločnosti pracujú prevažne s Cisco zariadeniami, preto certifikácia od spoločnosti Cisco je vítaná a je prvým kľúčovým krokom k získaniu zamestnania v danej oblasti,
  • uplatnenie nie len vo veľkých medzinárodných IT spoločnostiach, ale aj ako administrátor počítačových sietí v malých firmách, základných a stredných školách,
  • dĺžka kurzu je 15 týždňov, výučba prebieha ONLINE prostredníctvom digitálnej platformy pod vedením certifikovaného lektora,
  • okrem teoretického vzdelávania absolvuješ veľké množstvo praktických cvičení, ktoré ťa dostatočne pripravia na prácu v IT spoločnostiach.

Využi projekt pre zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR: NESTRAŤ PRÁCU - VZDELÁVAJ SA!

Kurz Cisco sieťové technológie s využitím projektu NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA začína 06.07.2023

Aké sú podmienky projektu?

 1. Záujemca o vzdelávanie musí byť v pracovnom pomere (TTP/dohoda, SZČO (FO/PO), rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

 2. Záujemca sa musí osobne alebo elektronicky zaevidovať do „Evidencie záujemcov o zamestnanie“  na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
POZOR:Evidencia záujemcov o zamestnanie“ neznamená „Evidenciu uchádzačov o zamestnanie“, pretože ste naďalej v pracovnom pomere!

 3. Záujemca musí byť ohrozený zánikom, prípadne stratou zamestnania

 4. Záujemca, ktorý nie je schopný svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak a flexibilitu a adaptabilitu subjektov trhu práce

 5. Záujemca, ktorý sa rozhodne hľadať si iné zamestnanie

 6. Záujemca si musí podať požiadavku na príslušný ÚPSVaR najneskôr 21 dní pred začatím kurzu (najneskôr do 15.6.2023).

Čo je cieľom projektu?

 1. Zvýšiť predpoklady „Záujemcu o zamestnanie“ na uplatnenie sa na trhu práce podporou ich cieleného vzdelávanie,

 2. Príprava „Záujemcu o zamestnanie“ na trhu práce s cieľom nadobudnutia chýbajúcich vedomostí, schopností, zručností,

 3. Podpora zamestnanosti a prispôsobivosti „Záujemcu o zamestnanie“ na zmenené podmienky na trhu práce,

 4. zvýšenie zručností „Záujemcu o zamestnanie“, ktoré mu umožnia vyššiu konkurencieschopnosť na trhu práce.

Bližšie informácie o projekte ako aj Žiadosť o poskytnutie príspevku nájdeš tu:
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

Ako sa zaevidujem do Evidencie záujemcov o zamestnanie?

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania, rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent strednej alebo vysokej školy, dôchodca...

Vyplň formulár, ktorý nájdeš v tomto linku, zaeviduj sa do evidencie záujemcov o zamestnanie, využi možnosť vzdelávania a napreduj vo svojom pracovnom živote:

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

V prípade ďalších informácií ohľadom možnosti využitia projektov vzdelávania nás kontaktujte alebo navštívte v Univerzitnom Centre Košice.

Využi túto možnosť, certifikuj sa na CCNA a zmeň svoju KARIÉRU...

IT spoločnosti potrebujú posily do svojich tímov.

 

Ide o príležitosť, ktorej by sa mal chytiť každý ambiciózny človek, ktorý nechce byť len jedným z mnohých, ktorí čakajú na svoju šancu!

 

Späť