Novinky

CCNP ENCOR 350-401 a CCNP ENARSI 300-410

Univerzitné Centrum Košice otvára prípravu pre profesionálov CCNP ENCOR 350-401 a CCNP ENARSI 300-410.

Možnosť vzdelávať sa a napredovať v zamestnaní nebola nikdy tak prístupná ako teraz. UCK ti ponúka  jedinečnú príležitosť ako vstúpiť do sveta profesionálov. Každý zamestnávateľ potrebuje pre rozvoj spoločnosti ľudí, ktorí zdolávajú stále nove výzvy.

Príprava profesionálov CCNP v Univerzitnom Centre Košice ti zabezpečí nové vyhliadky vo svete sieťových technológií, ktoré prispejú ku kvalite práce a tvojho života.

Kvalifikácia CCNP ťa posunie na vyššiu úroveň na konci ktorej je možnosť dosiahnuť, ktorý ťa zaradí do sveta expertov CISCO sieťových technológií.

To všetko je možné v Univerzitnom Centre Košice, ktoré ti takúto jedinečnú možnosť ponúka.

Počnúc vzdelávaním s kvalifikovaným lektorom, ktorý ťa bude viesť množstvom praktických cvičení (labákov) až po záverečnú certifikáciu CCNP (Cisco Certified Network Professional).

Dôležitou podmienkou pre zvládnutie náročnosti levelu CCNP je, aby kandidát disponoval vedomosťami a zručnosťami na úrovni CCNA (certifikácia CCNA nie je podmienkou, ale je výhodou).

UCK

Softvérové a sieťové inžinierstvo sú čoraz viac navzájom prepojené. Pokroky v technológiách umožňujú vznik biznisov a vývoj aplikácií, ktoré dokážu prepojiť všetko, ľudí, zariadenia, stroje aj samotné programy. Mechanickí alebo virtuálni asistenti majú pre mnohých ľudí nezastupiteľné miesto v ich osobných životoch.

Umelá inteligencia zaznamenala za posledné obdobie výrazné míľniky v prírodných, spoločenských a technických vedách.

Výnimkou nie sú ani počítačové siete. Do dnešných sietí prináša predovšetkým automatizáciu procesov, ktoré sa vedia kontrolovať a opravovať samé bez ľudského zásahu.

Práca sieťových administrátorov je tak výrazne uľahčená. Umelá inteligencia monitoruje, vyhodnotí a prichádza na riešenia za zlomok času, ktorý by potreboval človek k odstráneniu problému. Automatizáciou sa optimalizuje rast siete a spevňuje sa bezpečnosť sieťovej infraštruktúry. Strojcom tohto orchestra je sieťový administrátor.

Podobne ako dirigent, tak aj sieťový administrátor musí mať predpoklady k tomu, aby dokázal svoj orchester viesť. Od dnešných sieťových profesionálov sa vyžaduje širší záber a hlbšie porozumenie v kľúčových technológiách, ktoré udávajú trend. Jedná sa predovšetkým o automatizáciu a programovateľnosť sietí. A to je dôvod prečo sa od základov prepracoval systém certifikácií CCNP. Pružná reakcia na vývoj v oblasti sieťových technológií je nevyhnutná.

CCNP Enterprise je smer orientovaný na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od návrhu a konfiguráciu služieb až po riešenie problémov v sieťach LAN (WLAN), MAN a WAN.

Pozostáva z viacerých technologických špecializácií, ktorými sa záujemca môže vydať:

350 – 401 Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)
300 – 410 Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)
300 – 415 Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300)
300 – 420 Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD)
300 – 425 Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD)
300 – 430 Implementing Cisco Enterprise Wireless (ENWLSI)
300 – 435 Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI)

Vzdelávanie CCNP ENCOR 350-401 štartuje 23. októbra 2021 a bude prebiehať:

 • EXTERNOU ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM, praktické cvičenia prebiehajú na zariadeniach prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • PREZENČNOU formou priamo v Univerzitnom Centre Košice (záleží od prijatých opatrení súvisiacich s COVID-19),
 • Výučba prebieha VŽDY v SOBOTU od 08:00 – 16:00 hod.,
 • Vzdelávanie CCNP ENCOR 350-401 pozostáva z 9 stretnutí (9 sobôt),
 • výučba prebieha s KVALIFIKOVANÝM lektorom, ktorý ti bude plne k dispozícií celých 8 hodín,
 • výučba je rozdelená na teoretickú a praktickú časť,
 • praktické cvičenia prebiehajú priamo na zariadeniach od spoločnosti CISCO,
 • študijné materiály sú súčasťou vzdelávania, ktoré ti poskytneme bezplatne,
 • možnosť zapožičania technického vybavenia bezplatne na obdobie vzdelávania.

Vzdelávanie CCNP ENARSI 300-410 štartuje 22. januára 2022 a bude prebiehať:

 • kontinuálne po ukončení vzdelávania CCNP ENCOR,
 • EXTERNOU ONLINE formou prostredníctvom aplikácie ZOOM, praktické cvičenia prebiehajú na zariadeniach prostredníctvom vzdialeného prístupu,
 • PREZENČNOU formou priamo v Univerzitnom Centre Košice (záleží od prijatých opatrení súvisiacich s COVID-19),
 • Výučba prebieha VŽDY v SOBOTU od 08:00 – 16:00 hod.,
 • s KVALIFIKOVANÝM lektorom, ktorý ti bude k dispozícií celých 8 hodín,
 • výučba je rozdelená na teoretickú a praktickú časť,
 • praktické cvičenia prebiehajú priamo na zariadeniach od spoločnosti CISCO,
 • študijné materiály sú súčasťou vzdelávania, ktoré ti poskytneme bezplatne,
 • možnosť zapožičania technického vybavenia bezplatne na obdobie vzdelávania.

Každá špecializácia sa končí certifikačnou skúškou. Aby záujemca získal certifikáciu CCNP Enterprise, musí zložiť dve skúšky: ENCOR (350-401) a jednu špecializáciu. Zvládnutím niektorej zo skúšok sa vystavuje certifikát Cisco Specialist. ENCOR skúška zároveň slúži ako kvalifikácia na praktickú skúšku z CCIE Enterprise Infrastructure a CCIE Enterprise Wireless.

UCK poskytuje prípravu na certifikačné skúšky Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies a Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services.

Kurzy CCNP Enterprise sú určené pre pokročilejších nadšencov o sieťové technológie, ktorí majú chuť prehĺbiť svoje vedomosti a chcú sa posunúť vpred v pracovnom živote.

 

Späť