Novinky

2-ročné externé ONLINE LINUX štúdium

Univerzitné Centrum Košice rozširuje svoje portfólio vzdelávania v oblasti informačných technológií o špecializáciu Red Hat prostredníctvom ONLINE externého 2-ročného LINUX štúdia.

Chceš sa stať linuxákom a nevieš ako na to?

Vo svete informačných technológií existuje množstvo odvetví a špecializácií. Okrem správy a riadenia súvislej komunikačnej infraštruktúry (internet) je tu ďalšie dôležité odvetvie, ktoré je zamerané na správu zariadení s operačným systémom LINUX.

Vo svete LINUXU existuje veľa možností, ktoré môžeš využiť. Operačné systémy LINUX ti ponúkajú viac distribúcií, s ktorými môžeš pracovať. Jednou z najznámejších a naviac používaných na svete je práve distribúcia od spoločnosti Red Hat, ktorá umožňuje spravovať zariadenia na profesionálnej úrovni. Toto odvetvie a špecializácia práve na Red Hat je na svete medzinárodne uznávaná ako RHCSA (Red Hat Certified System Administrator).

2-ročné externé ONLINE LINUX štúdium ti ponúka príležitosť získať potrebné vedomosti a zručnosti a následne získať kvalifikáciu, ktorá je vysoko žiadaná na trhu práce v IT sektore. Cieľom štúdia je vyškoliť ľudí v tejto oblasti od úplných začiatočníkov až po Red Hat systémových administrátorov RHCSA a to s medzinárodnou certifikáciou. Vzdelávanie je určené pre širokú verejnosť, keďže sa štúdium začína od úplných základov.

Naše vzdelávanie je postavené na profesionálnej architektúre pod vedením odborného lektora, ktorý ťa pripraví na možnosť stať sa držiteľom titulu RHCSA.

IT spoločnosti po celom svete vyhľadávajú kvalifikovaných profesionálov so zameraním na túto platformu. Jedná sa o operačný systém RHEL (Red Hat Enterprise Linux), ktorý zahŕňa všetko, čo skúsený administrátor bude potrebovať, aby naplnil očakávania spoločnosti pre ktorú pracuje.

Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť získať kvalifikáciu a následne certifikáciu, ktorá je vysoko žiadaná IT spoločnosťami po celom svete.

Prečo sa zúčastniť LINUX štúdia?

Pokiaľ ste sa rozhodli, že sa chcete zdokonaliť alebo získať lepšie, zaujímavejšie a stavilnejšie zamestnanie, ste na správnej adrese.

 • Uvažujete nad zmenou v profesijnej oblasti a neviete ako na to?
 • Pokúšate sa vstúpiť do dynamicky sa rozvíjajúceho IT sektoru, alebo v ňom už pracujete?
 • Máte záujem rozšíriť svoje vedomosti a postúpiť na lepšiu pozíciu?

Po dosiahnutí certifikácie RHCSA EX 200 sa stávate odborníkom v oblasti informačných technológií. Certifikácia RHCSA EX 200 vám zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce. 

LINUX štúdium vám otvára cestu k profesionálnym úspechom a okrem toho účinne pomáha porozumieť fungovaniu základných postupov potrebných na správu a zabezpečenie systémov Red Hat Enterprise Linux a tiež vám pomôže stať sa administrátorom systému Linux na profesionálnej úrovni.

Výhody LINUX štúdia

Táto forma štúdia je určená ľuďom, ktorí pracujú, alebo majú v záujme zmeniť profesiu a potrebujú si zvýšiť svoju kvalifikáciu pre prácu so sieťovými a informačnými technológiami. Je vhodná pre ľudí, ktorí žiadajú individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu ako sú pracovné povinnosti, zdravotné dôvody, podnikanie. Táto forma štúdia je vhodná aj pre študentov ukončeného úplného stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť dané vedomosti a kvalifikáciu s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Cena vzdelávania je len 100,00 EUR mesačne a časový harmonogram vzdelávania je naplánovaný na jeden deň v týždni (pondelok) v priebehu 24 mesiacov a to v popoludňajších hodinách od 16:00 do 20:00 hod.

Takáto forma vám umožňuje znížiť mnohé náklady spojené s klasickým vzdelávaním (cestovanie, ubytovanie, stravovanie, študijná literatúra...). Podľa vlastného uváženia môžete ďalej disponovať časom, ktorý získate efektívnym učením sa. Na každom externom štúdiu od vás vyžadujú zápisné, u nás tieto poplatky vôbec nehradíte.

Benefity LINUX štúdia

 • Neplatí sa žiadne zápisné
 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v slovenskom jazyku
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia v prostredí OS Linux 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti linuxových technológií
 • Možnosť bezplatne absolvovať Red Hat Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty RH124 a RH134 
 • 50% zľava na priemyselnú certifikačnú skúšku RHCSA EX200
 • Príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku RHCSA EX200
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania
 • Prezentácia IT spoločností, predstavenie pracovných pozícií a pracovných príležitostí

ONLINE forma štúdia

Výučba bude prebiehať ONLINE formou. Ty budeš v pohodlí svojho domova a jediné čo potrebuješ je:

 • počítač, mobil alebo tablet 
 • pripojenie na internet,
 • PC kameru a mikrofón
 • aplikáciu ZOOM:
PC
UCK
App Store
UCK
Google Play
UCK

 

Štúdium online formou je veľmi jednoduché a intuitívne. Stačí mať pri sebe mobil, tablet alebo počítač s pripojením na internet. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, stále sa môžeš vzdelávať. Aplikácia ZOOM pomocou ktorej sa budeš pripájať je kompatibilná s IOS, Android a PC, jej inštalácia nezaberie veľa času a je úplne jednoduchá a prehľadná. Pri používaní máš viacero možností komunikácie súčasne.

Prezentácia a jej výklad prebieha prostredníctvom videokonferencie, kde sa všetci vidíme, každý z náš môže súčasne využiť aj osobný chat priamo s lektorom.

Cieľ LINUX štúdia

Cieľom programu je poskytnúť stabilné základy nielen o distribúcií Red Hat, ale aj o problematike ďalších linuxových distribúcií. Vďaka tomu je tento program užitočný aj v oblastiach, ktoré nie sú zamerané len na spoločnosť Red Hat. Vzhľadom na súčasný proces certifikácie je veľmi pravdepodobné, že zamestnávatelia budú od zamestnancov alebo záujemcov o miesto vyžadovať práve priemyselnú certifikáciu RHCSA. Výučba sa uskutočňuje pomocou najnovších a najaktuálnejších učebných osnov, pod odborným dohľadom certifikovaných lektorov. Presný rozpis učiva a odborných tém je študentom poskytnutý pred začiatkom štúdia. Výstupom 2-ročného externého LINUX štúdia je vystavenie osvedčenia o absolvovaní obsahovej náplne vzdelávania.

Čo sa na štúdiu naučíš?

Red Hat System Administration I (RH124) je prvým z dvoch stupňov vzdelávania, ktorý obsahuje základné postupy potrebné na správu a zabezpečenie systémov Red Hat Enterprise Linux.

Druhý stupeň vzdelávania Red Hat System Administration II (RH134) sa zameriava na kľúčové úlohy potrebné na to, aby si sa stal administrátorom systému Linux na profesionálnej úrovni.

1. ročník - Red Hat System Administration I (RH124)

Red Hat System Administration I (RH124) je prvým z dvoch stupňov vzdelávania, ktorý obsahuje základné postupy potrebné na správu a zabezpečenie systémov Red Hat Enterprise Linux.

Vzdelávanie Red Hat System Administration I (RH124) ťa pripraví pre prácu systémového administrátora a  naučí ťa ako pracovať v prostredí systému Linux. Zameriava sa na základné úlohy a koncepty Linuxu. Zoznámi ťa s príkazovým riadkom a nástrojmi systému Linux, ktoré si vyžaduje podniková sféra. Hlavnou úlohou prvého stupňa vzdelávania je pripraviť ťa na kvalifikáciu systémového administrátora Linux systémov. Red Hat System Administrator (RH124) sa zameriava na inštaláciu, konfiguráciu, aktualizáciu, správu úložiska a konfiguráciu siete v prostredí Red Hat Enterprise Linux. Vzdelávanie pokračuje druhým stupňom Red Hat System Administration II (RH134), ktorý je špecializovaný na distribúciu Red Hat Enterprise Linux 9.

ČO SA V PRVEJ POLOVICI VZDELÁVANIA NAUČÍM

 • Úvod do Linuxu
 • Inštalácia Linuxu
 • Úvod do príkazového riadku
 • Správu textových súborov a adresárov
 • Správa používateľov a skupín
 • Správa vlastníctva a povolení
 • Konfigurácia a správa siete
 • Správa a údržba softvéru
 • Správa procesov
 • Práca so Systemd
 • Plánovanie úloh
 • Analýza a ukladanie záznamov
 • Správa diskov a ich partícií
2. ročník - Red Hat System Administration II (RH134)

Druhý stupeň vzdelávania Red Hat System Administration II (RH134) sa zameriava na kľúčové úlohy potrebné na to, aby si sa stal administrátorom systému Linux na profesionálnej úrovni.

Red Hat System Administration II (RH134) je pokračovaním vzdelávania Red Hat System Administration I (RH124) pre IT profesionálov. Vzdelávanie prehlbuje schopnosti a zručnosti administrátora systému Linux na profesionálnej úrovni, ktoré ťa pripraví na úspešné zvládnutie skúšky RHCSA EX200. Red Hat System Administration II (RH134) sa zameriava na základnú správu jadra, správu bootovacieho procesu, riešenia problémov, základy skriptovania, konfiguráciu protokolu SSH, správu SELinuxu, konfiguráciu brány firewall, správy containers v prostredí Red Hat Enterprise Linux. Vzdelávanie je založené na distribúcií Red Hat Enterprise Linux 9.

ČO SA V DRUHEJ POLOVICI VZDELÁVANIA NAUČÍM

 • Pokročilé funkcie úložiska
 • Riadenie procesu zavádzania
 • Správa balíkov RPM
 • Základy skriptovania
 • Konfigurácia a zabezpečenie SSH
 • Správa služieb HTTP Apache
 • Správa zabezpečenia SELinux
 • Správa sieťovej bezpečnosti
 • Prístup k sieťovému úložisku
 • Konfigurácia časových služieb
 • Práca s containers
 • Príprava na EX200

Prečo sa stať držiteľom certifikácie RHCSA EX 200?

Staň sa aj ty LINUXÁKOM a zmeň svoju profesiu. Svet informačných technológií potrebuje kvalifikovaných ľudí, ktorých je nedostatok.

Štúdiom u nás získaš kvalifikáciu, ktorú potrebuješ. Odborný a skúsený lektor ťa pripraví na úspešné zvládnutie priemyselnej certifikačnej skúšky RHCSA EX 200.

Máme pre teba pripravené štúdium, ktorým získaš viac, ako si myslíš. 2-ročným vzdelávaním získaš množstvo praktických skúseností a zručností, ktoré budeš vo svojej novej profesii potrebovať. Naučíš sa pracovať s OS LINUX, zvládať náročné situácie pri riešení problémov a požiadaviek, ktoré ťa pripravia na nepredvídateľné situácie.

Celkovo toto vzdelávanie pokrýva komplexnú prípravu zloženú z dvoch časti pre zvládnutie medzinárodnej certifikačnej skúšky RHCSA EX 200.

Ako získam titul RHCSA EX 200?

Na záver 2-ročného externého ONLINE vzdelávania máte možnosť vykonať priemyselnú certifikačnú skúšku, ktorú je možné vykonať len v anglickom jazyku. Certifikačnú skúšku RHCSA EX200 Vám zabezpečíme a to s využitím 50% zľavy z celkovej ceny skúšky. Ide o jednu záverečnú skúšku, ktorá si vyžaduje dostatočné vedomosti z oblasti Linuxových technológií. Obsah skúšky RHCSA EX200 zodpovedá náplni výučby celého 2-ročného externého ONLINE vzdelávania.

Kvalifikácia, ktorú získaš bude začiatkom tvojej kariéry vo svete informačných technológií

 

Naši partneri

Späť