Novinky

2-ročné externé ONLINE CISCO štúdium

Vzdelávacie stredisko Univerzitné Centrum Košice poskytuje akreditované vzdelávanie v oblasti Cisco sieťových technológií.

Počas tohto obdobia sa vzdelávate postupne od základov až po zložitejšie odborné témy z oblasti sieťových technológií.

Dvojročným externým programom poskytujeme rozvoj vzdelávania v oblasti informačných a sieťových technológií pre ľudí, ktorí majú záujem sa naďalej vzdelávať v danej oblasti. Veľkou výhodou je, že študenti majú k dispozícií študijné materiály akreditovaného vzdelávania v elektronickej podobe v najnovšej verzii a to 24/7, ktoré im umožňujú absolvovať medzinárodne kompatibilný a uznávaný vzdelávací program. Zavádzame výučbu v tejto forme, ako jedna z prvých akadémií na Slovensku.

2-ročné externé online CISCO štúdium začína

5.9.2024 (štvrtok) o 16:00 hod.

Prečo sa zúčastniť Cisco štúdia?

Pokiaľ ste sa rozhodli, že sa chcete zdokonaliť alebo získať lepšie, zaujímavejšie a stabilnejšie zamestnanie, ste na správnej adrese.

 • Uvažujete nad zmenou v profesijnej oblasti a neviete ako na to?
 • Pokúšate sa vstúpiť do dynamicky sa rozvíjajúceho IT sektoru, alebo v ňom už pracujete?
 • Máte záujem rozšíriť svoje vedomosti a postúpiť na lepšiu pozíciu?
 • Ste zamestnaný v oblasti v ktorej nevidíte svoju budúcnosť?
 • Ste ohrozený zánikom, prípadne stratou zamestnania?
 • Chýbajú vám dostatočné zručnosti a certifikácia, aby ste sa mohli posunúť vo svojej IT kariére?

Ak ste si odpovedali aspoň raz ÁNO, máme pre vás riešenie.

Po dosiahnutí certifikácie od spoločnosti Cisco sa stávate odborníkom v IT oblasti sieťových technológií. Certifikácia od spoločnosti Cisco vám zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce.

Cisco štúdium vám otvára cestu k profesionálnym úspechom a okrem toho účinne pomáha porozumieť fungovaniu dátových sietí. Pri štúdiu získate kompletný prehľad o sieťach, ktorý sa neobmedzuje len na zariadenia Cisco. Na konci štúdia budete dobre rozumieť tomu, ako odlišné sieťové topológie a technológie spoločne tvoria plne funkčné siete. Vedomosti a skúsenosti, ktoré si osvojíte sú neoceniteľné pre každého sieťového odborníka.

 

Podmienky a kvalifikačné predpoklady účastníka

 • ukončené stredoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania (výučný list, maturita),
 • vek 18 rokov, osoba spôsobilá na právne úkony (uzatvorenie zmluvy o štúdiu),
 • základná počítačová gramotnosť,
 • záujem nadobúdať nové poznatky a rozvíjať sa v technickom smere,
 • všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácií vo svete digitálnych a informačných technológií,
 • pracovať s rozhraním digitálnej platformy komunikačných prostriedkov (aplikácia ZOOM),
 • flexibilne reagovať na zadané úlohy,
 • schopnosť pracovať v tíme a napĺňať ciele štúdia.

Výhody Cisco štúdia

Táto forma štúdia je určená ľuďom, ktorí pracujú, alebo majú v záujme zmeniť profesiu a potrebujú si zvýšiť svoju kvalifikáciu pre prácu so sieťovými technológiami. Je vhodná pre ľudí, ktorí žiadajú individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu ako sú pracovné povinnosti, zdravotné dôvody, podnikanie. Táto forma štúdia je vhodná aj pre študentov ukončeného úplného stredoškolského a vysokoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť dané vedomosti a kvalifikáciu s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Cena vzdelávania je len 100,00 EUR mesačne a časový harmonogram vzdelávania je naplánovaný na jeden deň v týždni (štvrtky) v priebehu 24 mesiacov a to v popoludňajších hodinách od 16:00 do 20:00 hod.

Takáto forma vám umožňuje znížiť mnohé náklady spojené s klasickým vzdelávaním (cestovanie, ubytovanie, stravovanie, študijná literatúra...). Podľa vlastného uváženia môžete ďalej disponovať časom, ktorý získate efektívnym učením sa. Na každom externom štúdiu od vás vyžadujú zápisné, u nás tieto poplatky vôbec nehradíte.

Benefity Cisco štúdia

 • Neplatí sa žiadne zápisné
 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobne v SK/EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti CISCO sieťových technológií
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNA od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy R/S od spoločnosti CISCO
 • 50% zľava na priemyselnú certifikačnú skúšku CISCO CCNA 200-301
 • Príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku CISCO CCNA 200-301
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania
 • Prezentácia IT spoločností, predstavenie pracovných pozícií a pracovných príležitostí

ONLINE forma štúdia

Výučba bude prebiehať ONLINE formou. Ty budeš v pohodlí svojho domova a jediné čo potrebuješ je:

 • počítač, mobil alebo tablet 
 • pripojenie na internet,
 • PC kameru a mikrofón
 • aplikáciu ZOOM:
PC
UCK
App Store
UCK
Google Play
UCK

 

Štúdium online formou je veľmi jednoduché a intuitívne. Stačí mať pri sebe mobil, tablet alebo počítač s pripojením na internet. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, stále sa môžeš vzdelávať. Aplikácia ZOOM pomocou ktorej sa budeš pripájať je kompatibilná s IOS, Android a PC, jej inštalácia nezaberie veľa času a je úplne jednoduchá a prehľadná. Pri používaní máš viacero možností komunikácie súčasne.

Prezentácia a jej výklad prebieha prostredníctvom videokonferencie, kde sa všetci vidíme, každý z náš môže súčasne využiť aj osobný chat priamo s lektorom.

Cieľ Cisco štúdia

Cieľom programu je poskytnúť stabilné základy nielen o systéme Cisco (IOS) a hardware tejto spoločnosti, ale aj o problematike dátových sietí. Vďaka tomu je užitočný aj v oblastiach, ktoré nie sú zamerané len na spoločnosť Cisco. Vzhľadom na súčasný proces certifikácie je veľmi pravdepodobné, že zamestnávatelia budú od zamestnancov alebo záujemcov o miesto vyžadovať práve priemyselnú certifikáciu CISCO. Výučba sa uskutočňuje pomocou najnovších a najaktuálnejších učebných osnov, pod odborným dohľadom certifikovaných lektorov. Presný rozpis učiva a odborných tém je študentom poskytnutý pred začiatkom štúdia. Výstupom 2-ročného externého CISCO štúdia je vystavenie osvedčenia o absolvovaní obsahovej náplne vzdelávania.

Čo sa na štúdiu naučíš?

Absolvent vzdelávania vie vytvárať jednoduché LAN siete, konfigurovať a riešiť problémy základných nastavení smerovačov a prepínačov, navrhnúť a uplatniť schému IPv4 adresovania. Prejde si praktickou implementáciou, konfiguráciou a riešením problémov so smerovaním v IPv4 sieťach. Získa poznatky o dynamickom smerovaní, jeho výhodách a čomu predchádzať pri implementácii v IP sieťach. Vie pracovať, konfigurovať a riešiť problémy s internými smerovacími protokolmi z praktického hľadiska. Získa vedomosti o základných a pokročilých metódach prepínania v sieťach a ich využití v sieťach LAN. Vie implementovať siete VLAN, získa prehľad o technológiách spájania fyzických liniek do jednej logickej, o protokoloch slúžiacich na redundanciu prvého skoku – brány. Súčasne vie implementovať variácie protokolu STP na prevenciu proti vzniku slučiek v sieti. Získa teoretický a praktický základ na implementáciu bezpečnostných mechanizmov v sieti proti najčastejším formám útokov. Vie konfigurovať a riešiť problémy spojené s VPN sieťami, dynamickým smerovaním s IPVv6 a externým smerovacím protokolom BGP.

Obsahová náplň štúdia

 • Úvod do sveta počítačových sietí
 • Číselné sústavy a prevody medzi nimi
 • Protokol IP, základy tvorby podsietí
 • Vrstvové modely TCP/IP a ISO/OSI
 • Základná konfigurácia smerovačov a prepínačov
 • Úvod do smerovania
 • Statické smerovanie
 • Sumarizácia sietí
 • Úvod do dynamického smerovania
 • Dynamický smerovací protokol RIPv2
 • Dynamický smerovací protokol EIGRP
 • Dynamický smerovací protokol OSPF
 • Plávajúce statické cesty
 • Preklad adries, protokol NAT
 • Autokonfigurácia IP adries – Protokol DHCP
 • Redistribúcia smerovania
 • Úvod do prepínania, siete VLAN
 • Enkapsulácia a značkovanie VLAN
 • Autokonfigurácia trunkového prepoja
 • Prenos VLAN databázy protokol VTP
 • Protokol PAgP, LACP – kanálové skupiny
 • Návrh siete, redundancia brány (protokol FHRP)
 • Protokol HSRP
 • Protokol STP/RSTP (eliminácia L2 slučiek)
 • Prístupové zoznamy ACL
 • Bezpečnosť prepínanej siete
 • Bezpečnosť portov
 • Protokol IP verzie 6 (IPv6)
 • Dynamické smerovanie a IPv6
 • Virtuálna privátna sieť VPN
 • Protokoly GRE a IPSec
 • Smerovací protokol BGP

Prečo sa stať držiteľom certifikácie CCNA R/S?

Vedomosti, ktoré získavate štúdiom upovedomujú zamestnávateľov alebo potenciálnych zamestnávateľov stanoviť určité kritériá vašich vedomostí. Ako už určite viete, získanie titulu CCNA R/S predstavuje prvý kľúčový krok na úspešnej ceste k novej, mimoriadne zaujímavej a dlhodobo udržateľnej kariére v IT oblasti sietí.

Ako získam titul CCNA?

Na záver 2-ročného externého ONLINE vzdelávania máte možnosť vykonať priemyselnú certifikačnú skúšku v rámci nášho medzinárodného testovacieho strediska PEARSON VUE. Certifikačnú skúšku CCNA Vám zabezpečíme a to s využitím 50% zľavy z celkovej ceny skúšky. Ide o jednu záverečnú skúšku, ktorá si vyžaduje dostatočné vedomosti z oblasti Cisco sieťových technológií. Obsah skúšky CCNA zodpovedá náplni výučby celého 2-ročného externého ONLINE vzdelávania.

Absolvovaním Cisco štúdia získaš certifikáciu a vedomosti, ktoré ti pomôžu zmeniť aktuálne vykonávanú profesiou alebo napredovať v IT kariére.

 

Naši partneri

Späť