2-ročné externé ONLINE LINUX štúdium

Red Hat System Administration

2-ročné externé ONLINE LINUX štúdium

Red Hat System Administration

Vo svete informačných technológií existuje množstvo odvetví a špecializácií. Okrem správy a riadenia súvislej komunikačnej infraštruktúry (internet) je tu ďalšie dôležité odvetvie, ktoré je zamerané na správu zariadení s operačným systémom LINUX.

Vo svete LINUXU existuje veľa možností, ktoré môžeš využiť. Operačné systémy LINUX ti ponúkajú viac distribúcií, s ktorými môžeš pracovať. Jednou z najznámejších a naviac používaných na svete je práve distribúcia od spoločnosti Red Hat, ktorá umožňuje spravovať zariadenia na profesionálnej úrovni. Toto odvetvie a špecializácia práve na Red Hat je na svete medzinárodne uznávaná ako RHCSA (Red Hat Certified System Administrator).

2-ročné externé ONLINE LINUX štúdium ti ponúka príležitosť získať potrebné vedomosti a zručnosti a následne získať kvalifikáciu, ktorá je vysoko žiadaná na trhu práce v IT sektore. Cieľom štúdia je vyškoliť ľudí v tejto oblasti od úplných začiatočníkov až po Red Hat systémových administrátorov RHCSA a to s medzinárodnou certifikáciou. Vzdelávanie je určené pre širokú verejnosť, keďže sa štúdium začína od úplných základov.

Naše vzdelávanie je postavené na profesionálnej architektúre pod vedením odborného lektora, ktorý ťa pripraví na možnosť stať sa držiteľom titulu RHCSA.

IT spoločnosti po celom svete vyhľadávajú kvalifikovaných profesionálov so zameraním na túto platformu. Jedná sa o operačný systém RHEL (Red Hat Enterprise Linux), ktorý zahŕňa všetko, čo skúsený administrátor bude potrebovať, aby naplnil očakávania spoločnosti pre ktorú pracuje.

Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť získať kvalifikáciu a následne certifikáciu, ktorá je vysoko žiadaná IT spoločnosťami po celom svete.

Možnosti kurzu
Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu 2-ročné externé ONLINE LINUX štúdium Forma kurzu: 2-ročné štúdium

Začiatok kurzu: 02. 09. 2024

Trvanie kurzu: 24 mesiacov

Cena kurzu: 2400 €

Prihláška na kurz

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté po zaslaní prihlášky na kurz

Naši partneri