IT Akadémia pre nezamestnaných

Akreditované vzdelávanie CCNA 200-301

IT Akadémia pre nezamestnaných

Akreditované vzdelávanie CCNA 200-301

Univerzitné Centrum Košice opäť otvára populárne kurzy pre uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na Úrade práce.

Projekt IT akadémia pre NEZAMESTNANÝCH vznikol ako myšlienka, ktorá ma pomôcť začínajúcim IT-čkárom s prípravou a kvalifikáciou v oblasti informačných a digitálnych technológii. Tento projekt sa stal akousi hnacou silou pre ľudí, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce a naštartovať svoju kariéru v IT.

Univerzitné Centrum Košice ponúka akreditované vzdelávanie CCNA 200-301.

Možnosti kurzu
Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu IT Akadémia pre nezamestnaných Forma kurzu: Denné štúdium

Začiatok kurzu: 07. 09. 2024

Trvanie kurzu: 8 týždňov

Cena kurzu: 1944 €

Prihláška na kurz

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté po zaslaní prihlášky na kurz

Naši partneri