CCNP ENTERPRISE

CCNP ENCOR 350-401 a CCNP ENARSI 300-410

CCNP ENTERPRISE

CCNP ENCOR 350-401 a CCNP ENARSI 300-410

Univerzitné Centrum Košice otvára prípravu pre profesionálov CCNP ENCOR 350-401 a CCNP ENARSI 300-410 so začiatkom 4. novembra 2023.

CCNP ENCOR 350-401 v termíne: 04.11.2023 – 16.12.2023

Cena vzdelávania CCNP ENCOR: 1 799,00 EUR - možnosť úhrady aj na splátky!

CCNP ENARSI 300-410 v termíne: 13.01.2024 – 24.02.2024

Cena vzdelávania CCNP ENARSI: 1 499,00 EUR - možnosť úhrady aj na splátky!

Zvýhodnená cena CCNP ENTERPRISE (ENCOR + ENARSI): 2 900,00 EUR - možnosť úhrady aj na splátky!

Príprava profesionálov CCNP v Univerzitnom Centre Košice ti zabezpečí nové vyhliadky vo svete sieťových technológií, ktoré prispejú ku kvalite práce a tvojho života.

Kvalifikácia CCNP ťa posunie na vyššiu úroveň, ktorá ťa zaradí do sveta profesionálov CISCO sieťových technológií.

Univerzitné Centrum Košice ti ponúka jedinečnú možnosť, ako           absolvovať vzdelávanie CCNP spolu s certifikovaným lektorom, ktorý ťa bude viesť množstvom praktických cvičení až po záverečnú certifikáciu CCNP (Cisco Certified Network Professional).

Možnosti kurzu

Predpoklady na absolvovanie štúdia

Dôležitou podmienkou pre zvládnutie náročnosti levelu CCNP je, aby kandidát disponoval vedomosťami a zručnosťami na úrovni CCNA (certifikácia CCNA nie je podmienkou, ale je výhodou).

Ciele kurzu

Cieľom kurzu CCNP je pripraviť študentov na skúšku Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR 350-401) a Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI 300-410), ktorou dokončíte certifikáciu CCNP Enterprise.

Benefity štúdia

 • Neplatí sa žiadne zápisné
 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti CISCO sieťových technológií
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNP od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy CCNP od spoločnosti CISCO
 • Príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP ENCOR a ENARSI
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania
 • Prezentácia IT spoločností, predstavenie pracovných pozícií a pracovných príležitostí

Prehľad kurzu

Kapitola 1: Switching and routing of packets, STP

 • Packet Forwarding
 • Spanning Tree Protocol
 • Advanced STP Tuning
 • Multiple Spanning Tree Protocol
 • Practical labs: Implementation of basic and advanced STP (RSTP) features
 • Practical labs: Implementation of MSTP in a Cisco switched environment 

Kapitola 2: VTP, Etherchannel and IP routing essentials

 • VLAN Trunks and EtherChannel Bundles
 • IP Routing Essentials
 • EIGRP
 • Practical labs: Implementation of VTP 
 • Practical labs: Implementation of EtherChannel with fine tuning of LACP protocol
 • Practical labs: Implementation of VRF-Lite

Kapitola 3: OSPFv2 and OSPFv3

 • OSPF
 • Advanced OSPF
 • OSPFv3
 • Practical labs: Implementation of Multi-Area OSPFv2
 • Practical labs: Implementation of Multi-Area OSPFv3
 • Practical labs: OSPFv2 – summarization and filtering

Kapitola 4: BGP

 • BGP
 • Advanced BGP
 • Practical labs: Implementation of eBGP in IPv4 environment
 • Practical labs: Implementation of MP-BGP for IPv4/IPv6 environment
 • Practical labs: BGP Path Manipulation and BGP Communities

Kapitola 5: FHRP and VPN

 • IP Services
 • Overlay Tunnels
 • Practical labs: Implementation of NTP
 • Practical labs: Implementation of HSRP. VRRP and GLBP protocols
 • Practical labs: Implementation of GRE and IPSec site-to-site tunnels

Kapitola 6: IPv4/IPv6 addressing, advanced EIGRP

 • IPv4/IPv6 Addressing and Routing Review
 • EIGRP
 • Advanced EIGRP
 • Troubleshooting EIGRP for IPv4
 • EIGRPv6
 • Practical labs: Troubleshoot IPv4/IPv6 addressing issues
 • Practical labs: Troubleshoot IPv4 and IPv4 static routing
 • Practical labs: Implementation of basic and advanced features for EIGRP and EIGRPv6
 • Practical labs: Troubleshoot EIGRP for IPv4 and IPv6

Kapitola 7: Advanced routing techniques used in OSPFv2 and OSPFv3

 • OSPF
 • Advanced OSPF
 • Troubleshooting OSPFv2
 • OSPFv3
 • Troubleshooting OSPFv3
 • Practical labs:  Implementation of stub areas for OSPFv2/OSPFv3
 • Practical labs: Troubleshoot OSPFv2/OSPFv3

Kapitola 8: Advanced routing techniques used in BGP and MP-BGP

 • BGP
 • Advanced BGP
 • BGP Path Selection
 • Troubleshooting BGP
 • Practical labs: Implementation of MP-BGP
 • Practical labs: Manipulation with BGP attributes
 • Practical labs: Troubleshoot BGP

Kapitola 9: Route redistribution

 • Route Maps and Conditional Forwarding
 • Route Redistribution
 • Troubleshooting Redistribution
 • Practical labs: Configuration of route redistribution between IGP protocols
 • Practical labs: Configuration of route redistribution using BGP
 • Practical labs: Troubleshoot redistribution

Kapitola 10: VRF, MPLS and MPLS Layer 3 VPN

 • VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPNs
 • DMVPN Tunnels
 • Securing DMVPN Tunnels
 • Troubleshooting ACL and Prefix Lists
 • Practical labs: Implementation of DMVPN for IPv4 and IPv6
 • Practical labs: Configuration of secure DMVPN tunnels
 • Practical labs: VRF-Lite configuration

Naši partneri