CCNP ENARSI 300-410

Advanced Routing (ENARSI)

CCNP ENARSI 300-410

Advanced Routing (ENARSI)

Cieľom kurzu je odovzdať študentovi vedomosti z inštalácie, konfigurácie, správy a diagnostiky/riešenia  problémov podnikových sietí. Nosnou témou sú pokročilé smerovacie techniky v sieťovej infraštruktúre, ktoré dopĺňajú problematiku preberanú v kurze Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR).

Možnosti kurzu

Ciele kurzu

Absolvent získa vedomosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Absolvent získa vedomosti v nasledujúcich oblastiach.
 • Riešenie problémov implementácie OSPFv2 a OSPFv3 v prostredí s viacerými oblasťami.
 • Implementácia a optimalizácia pokročilejších vlastností BGP.
 • Implementácia podmieneného smerovania a redistribúcie sietí s viacerými protokolmi.
 • Implementácia bezpečného prístupu pomocou pokročilejších tunelovacích techník.
 • Riešenie problémov s bezpečnosťou.

Benefity štúdia

 • Neplatí sa žiadne zápisné
 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti CISCO sieťových technológií
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNP od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy CCNP od spoločnosti CISCO
 • Príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP ENCOR a ENARSI
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania
 • Prezentácia IT spoločností, predstavenie pracovných pozícií a pracovných príležitostí

Prehľad kurzu

Kapitola 1: IPv4/IPv6 addressing, advanced EIGRP

 • IPv4/IPv6 Addressing and Routing Review
 • EIGRP
 • Advanced EIGRP
 • Troubleshooting EIGRP for IPv4
 • EIGRPv6
 • Practical labs: Troubleshoot IPv4/IPv6 addressing issues
 • Practical labs: Troubleshoot IPv4 and IPv4 static routing
 • Practical labs: Implementation of basic and advanced features for EIGRP and EIGRPv6
 • Practical labs: Troubleshoot EIGRP for IPv4 and IPv6

Kapitola 2: Advanced routing techniques used in OSPFv2 and OSPFv3

 • OSPF
 • Advanced OSPF
 • Troubleshooting OSPFv2
 • OSPFv3
 • Troubleshooting OSPFv3
 • Practical labs:  Implementation of stub areas for OSPFv2/OSPFv3
 • Practical labs: Troubleshoot OSPFv2/OSPFv3

Kapitola 3: Advanced routing techniques used in BGP and MP-BGP

 • BGP
 • Advanced BGP
 • BGP Path Selection
 • Troubleshooting BGP
 • Practical labs: Implementation of MP-BGP
 • Practical labs: Manipulation with BGP attributes
 • Practical labs: Troubleshoot BGP

Kapitola 4: Route redistribution

 • Route Maps and Conditional Forwarding
 • Route Redistribution
 • Troubleshooting Redistribution
 • Practical labs: Configuration of route redistribution between IGP protocols
 • Practical labs: Configuration of route redistribution using BGP
 • Practical labs: Troubleshoot redistribution

Kapitola 5: VRF, MPLS and MPLS Layer 3 VPN

 • VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPNs
 • DMVPN Tunnels
 • Securing DMVPN Tunnels
 • Troubleshooting ACL and Prefix Lists
 • Practical labs: Implementation of DMVPN for IPv4 and IPv6
 • Practical labs: Configuration of secure DMVPN tunnels
 • Practical labs: VRF-Lite configuration

Naši partneri