2-ročné externé ONLINE CISCO štúdium

CCNA COMPOSITE

2-ročné externé ONLINE CISCO štúdium

CCNA COMPOSITE

Vzdelávacie stredisko Univerzitné Centrum Košice poskytuje akreditované vzdelávanie v oblasti IT sieťových technológií.

Počas tohto obdobia sa vzdelávate postupne od základov až po zložitejšie odborné témy z oblasti sieťových technológií.

Dvojročným externým programom poskytujeme rozvoj vzdelávania v oblasti informačných a sieťových technológií pre ľudí, ktorí majú záujem sa naďalej vzdelávať v danej oblasti. Veľkou výhodou je, že študenti majú k dispozícií študijné materiály v elektronickej podobe v najnovšej verzii a to 24/7, ktoré im umožňujú absolvovať medzinárodne kompatibilný a uznávaný vzdelávací program. Zavádzame výučbu v tejto forme, ako jedna z prvých akadémií na Slovensku.

Možnosti kurzu
Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu 2-ročné externé ONLINE CISCO štúdium Forma kurzu: 2-ročné štúdium

Začiatok kurzu: 05. 09. 2024

Trvanie kurzu: 24 mesiacov

Cena kurzu: 2400 €

Prihláška na kurz

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté po zaslaní prihlášky na kurz

Naši partneri