CCNP ENCOR 350-401

Core Networking (ENCOR)

CCNP ENCOR 350-401

Core Networking (ENCOR)

Kurz je primárne zameraný na prehĺbenie vedomostí potrebných pre správu, konfiguráciu a riešenie problémov podnikových sietí. Súčasťou je aj implementácia pokročilých princípov bezpečnosti a dizajn sietí s riešeniami akými sú SD-Access a SD-WAN.

Možnosti kurzu

Predpoklady na absolvovanie štúdia

Dôležitou podmienkou pre zvládnutie náročnosti levelu CCNP je, aby kandidát disponoval vedomosťami a zručnosťami na úrovni CCNA (certifikácia CCNA nie je podmienkou, ale je výhodou).

Ciele kurzu

Absolvent získa vedomosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Konfigurácia redundancie druhej vrstvy v podnikových sieťach.
 • Konfigurácia a optimalizácia EIGRP v podnikovej sieti.
 • Implementácia pokročilejších OSPF techník pre zvýšenie operatívnosti v IPv4 a IPv6 sieťach.
 • Konfigurácia eBGP v single-homed systémoch.
 • Multicast a QoS.
 • Konfigurácia IP služieb a VPN na bezpečnú správu site-to-site sietí a vzdialeného pripojenia.
 • Bezdrôtové topológie, zabezpečenie bezdrôtových sietí, spárovanie APs s WLCs.
 • Implementácia pokročilých technológií na podporu bezpečnej a škálovateľnej architektúry v podnikovej sieti.
 • Virtualizácia a automatizácia siete.

Benefity štúdia

 • Neplatí sa žiadne zápisné
 • Prístup k študijným materiálom v elektronickej podobe 24/7
 • Študijné materiály v elektronickej podobe v EN
 • Knižné tituly v elektronickej podobe
 • Praktické ONLINE cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO 24/7
 • Množstvo ONLINE laboratórnych cvičení v oblasti CISCO sieťových technológií
 • Možnosť bezplatne absolvovať Cisco Networking Academy Program
 • Možnosť získať medzinárodne platné certifikáty CCNP od spoločnosti CISCO
 • Možnosť získať odporúčacie listy CCNP od spoločnosti CISCO
 • Príprava na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP ENCOR a ENARSI
 • Bezplatné zapožičanie výpočtovej techniky v rámci vzdelávania
 • Možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania
 • Prezentácia IT spoločností, predstavenie pracovných pozícií a pracovných príležitostí

Prehľad kurzu

Kapitola 1: Switching and routing of packets, STP

 • Packet Forwarding
 • Spanning Tree Protocol
 • Advanced STP Tuning
 • Multiple Spanning Tree Protocol
 • Practical labs: Implementation of basic and advanced STP (RSTP) features
 • Practical labs: Implementation of MSTP in a Cisco switched environment 

Kapitola 2: VTP, Etherchannel and IP routing essentials

 • VLAN Trunks and EtherChannel Bundles
 • IP Routing Essentials
 • EIGRP
 • Practical labs: Implementation of VTP 
 • Practical labs: Implementation of EtherChannel with fine tuning of LACP protocol
 • Practical labs: Implementation of VRF-Lite

Kapitola 3: OSPFv2 and OSPFv3

 • OSPF
 • Advanced OSPF
 • OSPFv3
 • Practical labs: Implementation of Multi-Area OSPFv2
 • Practical labs: Implementation of Multi-Area OSPFv3
 • Practical labs: OSPFv2 – summarization and filtering

Kapitola 4: BGP

 • BGP
 • Advanced BGP
 • Practical labs: Implementation of eBGP in IPv4 environment
 • Practical labs: Implementation of MP-BGP for IPv4/IPv6 environment
 • Practical labs: BGP Path Manipulation and BGP Communities

Kapitola 5: FHRP and VPN

 • IP Services
 • Overlay Tunnels
 • Practical labs: Implementation of NTP
 • Practical labs: Implementation of HSRP. VRRP and GLBP protocols
 • Practical labs: Implementation of GRE and IPSec site-to-site tunnels

Naši partneri