2-ročné externé štúdium

Vzdelávacie stredisko Univerzitné Centrum Košice poskytuje akreditované vzdelávanie v oblasti IT sieťových technológií.

Počas tohto obdobia sa vzdelávate postupne od základov až po zložitejšie odborné témy z oblasti sieťových technológií. Po ukončení vzdelávania a zvládnutia záverečnej skúšky získavate priemyselnú certifikáciu CCNA.

Dvojročným externým programom poskytujeme rozvoj vzdelávania v oblasti informačných technológií pre ľudí, ktorí majú záujem sa naďalej vzdelávať v danej oblasti. Veľkou výhodou je, že študenti majú k dispozícií štúdijné materiály v najnovšej verzii, ktoré im umožňujú absolvovať medzinárodne kompatibilný a uznávaný vzdelávací program. Zavádzame výučbu v tejto forme, ako jedna z prvých akadémií na Slovensku.

Prečo sa zúčastniť Cisco štúdia?

Pokiaľ ste sa rozhodli, že sa chcete zdokonaliť alebo získať lepšie, zaujímavejšie a bezpečnejšie zamestnanie, ste na správnej adrese. Pokúšate sa vstúpiť do dynamicky sa rozvíjajúceho IT sektoru, alebo v ňom už pracujete? Máte záujem rozšíriť svoje vedomosti a postúpiť na lepšiu pozíciu? Po dosiahnutí certifikácie Cisco sa stávate odborníkom v IT oblasti sieťových technológií. Certifikácia od spoločnosti Cisco vám zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce. 
 
Cisco štúdium vám otvára cestu k profesionálnym úspechom a okrem toho účinne pomáha porozumieť fungovaniu dátových sietí. Pri štúdiu získate kompletný prehľad o sieťach, ktorý sa neobmedzuje len na zariadenia Cisco. Na konci štúdia budete dobre rozumieť tomu, ako odlišné sieťové topológie a technológie spoločne tvoria plne funkčné siete. Vedomosti a skúsenosti, ktoré si osvojíte sú neoceniteľné pre každého sieťového odborníka.

Prečo sa stať držiteľom certifikácie CCNA R/S?

Vedomosti, ktoré získavate štúdiom upovedomujú zamestnávateľov alebo potenciálnych zamestnávateľov stanoviť určité kritériá vašich vedomostí. Ako už určite viete, získanie titulu CCNA R/S predstavuje prvý kľúčový krok na úspešnej ceste k novej, mimoriadne zaujímavej a dlhodobo udržateľnej kariére v IT oblasti sietí.

Výhody dvojročného externého štúdia

Táto forma štúdia je určená ľuďom, ktorí pracujú, alebo majú v záujme zmeniť profesiu a potrebujú si zvýšiť svoju kvalifikáciu pre prácu so sieťovými technológiami. Je vhodná pre uchádzačov, ktorí žiadajú individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu ako sú pracovné povinnosti, zdravotné dôvody, podnikanie. Táto forma štúdia je vhodná aj pre študentov ukončeného úplného stredoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť dané vzdelanie s cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Časový harmonogram vzdelávania je naplánovaný na jeden deň v týždni v priebehu 24 mesiacov a to v popoludnajších hodinách od 16:00 do 20:00 hod. Cena školného je len 100€ mesačne, tak využite aj vy takúto možnosť vzdelávania.

Takáto forma vám umožňuje znížiť mnohé náklady spojené s klasickým vzdelávaním (cestovanie, ubytovanie, stravovanie, študijná literatúra...). Podľa vlastného uváženia môžete ďalej disponovať časom, ktorý získate efektívnym učením sa. Na každom externom štúdiu od vás vyžadujú zápisné, u nás tieto poplatky vôbec nehradíte.

Študijné materiály vzdelávania sú prístupné v prostredí internetu, v elektronickej podobe, ako aj vo forme knižných titulov a ďalších študijných materiálov v textovej forme, ktoré si študent prevezme na stretnutiach, takže študijné materiály máte bezplatne zabezpečené v rámci štúdia.

Benefity štúdia v rámci vzdelávania:

  • Neplatíte žiadne zápisné
  • 50% zľava na Priemyselnú Certifikačnú skúšku CCNA R&S 200-301
  • Medzinárodne platné certifikáty jednotlivých vedomostných stupňov CCNA R&S  1 – 4
  • Študijné materiály v elektronickej podobe v slovenskom a anglickom jazyku
  • Študijné materiály v knižnej podobe CCNA R&S
  • Praktické cvičenia na zariadeniach od spoločnosti Cisco
  • Študijné pomôcky, písacie potreby, zošity
  • Voľné parkovacie miesta pre študentov

Cieľ dvojročného štúdia

Cieľom programu je poskytnúť stabilné základy nielen o systéme Cisco (IOS) a hardware tejto spoločnosti, ale aj o problematike dátových sietí. Vďaka tomu je užitočný aj v oblastiach, ktoré nie sú zamerané len na spoločnosť Cisco. Vzhľadom na súčasný proces certifikácie je veľmi pravdepodobné, že správcovia sietí budú od zamestnancov alebo záujemcov o miesto vyžadovať práve priemyselnú certifikáciu CISCO. Výučba sa uskutočňuje pomocou najnovších a najaktuálnejších učebných osnov, pod odborným dohľadom certifikovaných lektorov. Presný rozpis učiva, odborných tém je študentom poskytnutý pred začiatkom štúdia.

Čo sa na štúdiu naučíš? 

Získaš vedomosti a skúsenosti v oblasti fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP, bezpečnosti sieťových zariadení a základy pri riešení problémov v dátových sieťach. Získavate vedomosti a skúsenosti, ktoré sú nutné k úspešnej inštalácii, prevádzke a odstraňovaniu problémov v sieťach malej až stredne veľkej podnikovej pobočke. 

Ako získam titul CCNA R/S?

Na záver dvojročného externého štúdia absolvujete priemyselnú certifikačnú skúšku v rámci nášho testovacieho strediska Pearson VUE. Certifikačnú skúšku v hodnote 300 € vám zabezpečíme, takže pre vás je bezplatná. Ide o jednu záverečnú skúšku, ktorá je náročná a k jej zvládnutiu sú potrebné dostatočné vedomosti. Keďže je to náročné a ak chcete prejsť týmto testom musíte mať dostatočné vedomosti, aby ste rozumeli požiadavkám jeho tvorcov. Obsah skúšky CCNAX zodpovedá náplni výučby celého dvojročného štúdia. 

Takže ako sa dostať do sveta IT? Jednoducho. Absolvuj dvojročné externé Cisco štúdium a získaš vedomosti, ktoré ti pomôžu napredovať v tvojej kariére.